Myślisz o założeniu firmy cateringowej? Dowiedz się, jakie wymogi musisz spełnić! Usługi cateringowe podlegają kontroli Sanepidu, jak każda działalność związana z produkcją i wprowadzaniem do obrotu wyrobów spożywczych. Decydując się na ten rodzaj usługi należy się odpowiednio przygotować. Niezależnie czy będzie to dodatkiem do Twojej restauracji, czy główną działalnością, trzeba zaplanować działania. O co zapyta Cię kontrolując twój catering sanepid?

USŁUGI CATERINGOWE

Usługi cateringowe to usługi związane z przygotowaniem i dostarczeniem posiłków oraz napojów na różnego rodzaju imprezy, wydarzenia lub spotkania. Obejmują one przygotowanie jedzenia, jego dostarczenie, serwowanie oraz sprzątanie po imprezie. Firma cateringowa może zapewnić posiłki dla różnych typów imprez, takich jak wesela, urodziny, imprezy firmowe, bankiety, pikniki, spotkania biznesowe, czy szkolenia.

W ramach usług cateringowych, firma może oferować też różne rodzaje posiłków, np. dania obiadowe, finger food, bufety, kawę i ciasto, napoje, itp. W zależności od potrzeb klienta, caterer może również zapewnić obsługę kelnerską, sprzęt kuchenny oraz dekoracje stołów.

Oto kilka podstawowych wymagań Sanepidu, które musi spełniać firma cateringowa:

 1. Lokal cateringowy, w którym przygotowywane są potrawy, musi być zgodny z wymaganiami Sanepidu. Powinien się go wyposażyć w urządzenia i sprzęt, które umożliwiają zachowanie odpowiedniej temperatury, wilgotności oraz warunków higienicznych.
 2. Pracownicy firmy cateringowej powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności. Powinni przestrzegać zasad higieny osobistej oraz stosować odpowiednią odzież ochronną.
 3. Firma powinna posiadać system kontroli jakości żywności oraz dokumentować sposób przechowywania i transportu potraw.
 4. Powinno się przestrzegać zasad higieny podczas transportu żywności, aby uniknąć skażenia bakteryjnego i zapobiec powstawaniu chorób zakaźnych.
 5. Warto też regularnie upewniać się, że firma spełnia wymagania dotyczące higieny i bezpieczeństwa żywności.

CATERING DOKUMENTY

Na kontrolę Sanepidu należy przygotować następujące dokumenty:

 1. Aktualny wynik badania wody.
 2. Umowa najmu/prawo do użytkowania nieruchomości.
 3. Decyzja zatwierdzająca środek transportu lub umowa z firmą outsourcingową świadczącą usługi dostawy.
 4. Umowa na wywóz odpadów.
 5. Umowa o odbiór przepracowanego oleju spożywczego – w przypadku, gdy będziemy używać frytury, musimy podpisać umowę z firmą zewnętrzną, która będzie ją systematycznie odbierać.
 6. Umowa z firmą DDD.
 7. Wyniki badań mikrobiologicznych wyrobów (posiłków).
 8. Dokumentacja GMP/GHP.
 9. Dokumentacja HACCP.
 10. Zapisy z monitorowania CP, CCP.
 11. Orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznych pracowników, czyli tzw. dawna Książeczka Sanepidowska.
 12. Książka kontroli przedsiębiorcy.

CATERING WYMAGANIA

Sanepid będzie oczekiwał przede wszystkim od przedsiębiorcy szczegółowych informacji, dotyczących:

 1. opakowań jednostkowych – transportowych – czy opakowania są przeznaczone do kontaktu z żywnością (posiadają odpowiednie atesty i specyfikacje), jak są zabezpieczone w nich wyroby;
 2. opakowań zbiorczych – transportowych (termotorby, termoboksy) – czy opakowania są przeznaczone do kontaktu z żywnością (posiadają odpowiednie atesty i specyfikacje);
 3. środka transportu – czy środek transportu jest zatwierdzony przez Sanepid (w przypadku korzystania z usług firmy zewnętrznej należy przedłożyć umowę);
 4. procedury mycia pojemników transportowych (powinna być ujęta w dokumentacji GMP/GHP) – w jaki sposób i gdzie są myte pojemniki transportowe;
 5. procedury pakowania i dystrybucji wyrobów (powinna być ujęta w dokumentacji GMP/GHP).

Dodatkowo projektując lokal pod usługi cateringowe, należy pamiętać, by przeznaczyć jedno z pomieszczeń na myjnię pojemników transportowych. Jeśli nie mamy możliwości wydzielenia pomieszczenia obróbki wstępnej warzyw i owoców, czy też jaj – można skorzystać z usług firm, które oferują te surowce po obróbce wstępnej. Podczas kontroli, Sanepid może wymagać przedłożenia dokumentu np. faktury, która potwierdzi, że zakupione surowce są po obróbce wstępnej.

O obróbce wstępnej warzyw, owoców i jej przeczytasz tutaj.

Dodatkowo, gdy świadczymy usługi cateringowe dla placówek (żłobki, przedszkola, szkoły) i korzystamy z usług dietetyka – musimy posiadać dokumenty poświadczające jego wiedzę i doświadczenie. Skomponowane jadłospisy również mogą być sprawdzane przez Sanepid. Prawidłowy jadłospis powinien zawierać m.in. informacje o alergenach oraz pozostałe informacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Jeśli usługi cateringowe świadczone będą włącznie z dostawą, Sanepid może poprosić o przedłożenie Książki kontroli sanitarnej środka transportu.

Przeczytaj też o wymaganiach, gdy prowadzisz usługi gastronomiczne w domu.