Zależy Ci na jak największym dochodzie? Poza samą wartością dochodu warto również zwrócić uwagę na jego udział procentowy w wypracowanym przychodzie. Oraz na to, na jakim poziomie utrzymuje się on przez dłuższy czas. Sprawdź, dlaczego nadwyżka dochodu lepiej pracuje wydana, niż odłożona na konto. 

Wydawać by się mogło, że regularna, wysoka wartość nadwyżki dochodu jest czymś pożądanym i świadczy o skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Takie wnioski można wyciągnąć w krótkim okresie. Jeżeli jednak stan ten utrzymuje się przez dłuższy czas, świadczy to o braku planu rozwojowego firmy na kolejne lata działalności. 

Optymalne wyniki

Trudno określić, jaki procent obrazujący udział dochodu w wypracowanym w restauracji obrocie jest tym optymalnym. Można spotkać się z teorią, że przychód powinien rozkładać się na części 30%, 30%, 30% i 10%. To odpowiada w podanej kolejności kosztowi zatowarowania, kosztowi zatrudnienia, pozostałym kosztom i wreszcie dochodowi. 

W praktyce proporcje te mogą jednak wyglądać zupełnie inaczej, a restauracja nadal będzie rentowna. Pomijając już fakt, że koszt towarów spożywczych użytych do produkcji dań i napojów w niektórych lokalach sięga nawet 50% obrotu, to dochód w wysokości 10% obrotu wcale nie oznacza optymalnej wartości dla tej branży. Wystarczy bowiem, że wolumen sprzedaży jest bardzo wysoki, wyrażony w kilkuset tysiącach złotych, a dochód na poziomie oscylującym wokół 5% będzie również dużą wartością. Podobnie przy lokalach sieciowych, które korzystać będą z efektu skali i kumulacji zysków z różnych placówek.

Jeżeli jednak restauracja, na skutek prowadzonej polityki cenowej oraz działań marketingowych, jest w stanie wypracować dochód na poziomie 20% obrotu i więcej, to zdecydowanie część tej wartości powinna przeznaczać na inwestycje. W krótkim okresie można maksymalizować zyski i stawiać sobie to jako cel prowadzonej działalności. Jednak w długim horyzoncie czasu, to właśnie maksymalizacja wartości marki, osiągana poprzez inwestycje jest najważniejsza. 

Wzrost znaczenia marki na rynku może przejawiać się w różny sposób. Może to być przyjmowanie coraz większej liczby gości, otwieranie kolejnych lokali pod tym samym szyldem, poszerzanie oferty i dostarczanie nowych usług (na przykład catering lub śniadania), czy też docieranie do nowych rynków. Wszystko to wymaga dużych nakładów finansowych, które pochodzić mogą z kapitału zewnętrznego lub własnego. Więcej o kapitale na rozwój>>

Dlaczego warto wydawać nadwyżkę dochodu?

Ze względu na rosnącą konkurencję, niemal każdy restaurator musi stale zabiegać zarówno o stałych, jak i nowych gości. Bez rozwoju i innowacji nie będzie to możliwe. Przedsiębiorstwo nie powinno skupiać się na zwiększaniu kapitału własnego i ilości zgromadzonej gotówki, ale na podnoszeniu swojej wartości. Jeżeli restaurator nie będzie dbać o gości, to zapewne uzbieraną nadwyżkę finansową przeznaczy na pokrycie strat wynikających ze spadającej sprzedaży. Ta wzrośnie, gdy właściciel zainwestuje w innowacyjną strategię marketingową, potrzebny sprzęt czy też bardziej wykwalifikowanych pracowników.