Warunki sanitarne zakładu żywienia zbiorowego muszą umożliwiać stosowanie dobrej praktyki higienicznej (GHP), w stopniu minimalizującym ryzyko zanieczyszczenia żywności na wszystkich etapach produkcji.

Pobierz bezpłatnie instrukcję BHP dla zakładów żywienia zbiorowego.

Pobierz plik

Instrukcja BHP dla zakładów żywienia zbiorowego