Instrukcję BHP Dobrej Praktyki Higienicznej (Good Hygienic Practice) należy stosować na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością, aby stworzyć odpowiednie warunki dla zapewniania bezpieczeństwa żywności. Pobierz ją i wykorzystaj w swojej pracy.

Pobierz plik

Instrukcja BHP dobrej praktyki higienicznej