Instrukcję BHP Dobrej Praktyki Higienicznej (Good Hygienic Practice) należy stosować na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością. Dzięki temu stwarza się odpowiednie warunki dla zapewniania bezpieczeństwa żywności.

Celem instrukcji jest ustalenie standardów higieny i bezpieczeństwa. Powinno się ich przestrzegać we wszystkich miejscach, gdzie odbywa się produkcja, przetwarzanie, pakowanie, przechowywanie lub obsługa żywności. Zawiera ona wskazówki od higieny osobistej pracowników po wytyczne dotyczące dezynfekcji stanowisk pracy czy zapobiegania szkodnikom. 

Pobierz Instrukcję BHP Dobrej Praktyki Higienicznej i wykorzystaj ją w swojej pracy.

Pobierz plik

Instrukcja BHP dobrej praktyki higienicznej

Sprawdź też instrukcję zabezpieczenia lokalu przed szkodnikami>>