Korzystasz w swojej kuchni ze świeżych warzyw i owoców? Pracuj zgodnie z wymogami Sanepidu. Pobierz, wydrukuj i dołącz do swojej książki HACCP instrukcję. Sprawdź jak przebiega prawidłowa obróbka wstępna warzyw i owoców!

Obróbka wstępna dzieli się na brudną i czystą. Warzywa i owoce podczas obróbki wstępnej brudnej poddaje się sortowaniu surowca, myciu, oczyszczeniu i płukaniu. Obróbka wstępna brudna ma na celu oczyścić produkt z części brudnych i niejadalnych, które stanowią zagrożenie i nie mogą dostać się do pomieszczeń czystych. Po zakończeniu obróbki, warzywa i owoce należy umieścić w czystym pojemniku, misce i przenieść na właściwe stanowisko lub umieścić je w urządzeniach chłodniczych.

Przepisy dość szczegółowo określają warunki, które musi spełniać restauracja. Dobrze, by czynności były wykonywane zgodnie z przepisami. Opisaliśmy je w tym artykule >> 

Pobierz plik

Instrukcja obróbki wstępnej warzyw i owoców