Nowy sprzęt? Powiększenie lokalu? A może planujesz rozbudowanie sieci Twoich restauracji? Wykorzystaj swój moment i zastanów się, jak pozyskać środki na inwestycje. Zobacz, jakie masz możliwości!

Skąd wziąć środki na inwestycję?

Niezależnie od tego, na jakim etapie jesteś, Twój biznes gastronomiczny będzie potrzebował planu rozwoju. A, co za tym idzie – inwestycji. Może to być inwestycja w sam lokal, np. jego rozbudowa w celu generowania większych obrotów. Może też myślisz o stworzeniu sieci, lub otwarciu zupełnie innego lokalu? Każda z tych dróg ekspansji wymaga sporych nakładów finansowych. Środki mogą pochodzić zarówno z kapitałów własnych, jak i z zewnętrznych. Wybór odpowiedniej formy finansowania wpłynie na dalszą działalność lokalu, dlatego też warto szczegółowo przeanalizować każdą z możliwości.

Korzystanie ze środków własnych

To teoretycznie najkorzystniejsza sytuacja dla inwestora. Nadwyżkę, którą wypracowała lub wypracowały dotychczas funkcjonujące restauracje, można przeznaczyć na dalszy rozwój i otwieranie kolejnych placówek. Zdecydowaną zaletą własnego finansowania jest brak dodatkowych kosztów, związanych na przykład z zaciąganiem kredytu czy też poszukiwaniem inwestorów z zewnątrz. Co więcej, finansowanie ze środków własnych oznacza brak rat kredytów oraz odsetek w przyszłości. Gdy nowy lokal zacznie przynosić zyski, będą one znacznie większe niż w przypadku finansowania przedsięwzięcia z zewnątrz.

Nie każdy lokal jest jednak w stanie wygenerować tak dużą sumę pieniędzy, aby móc finansować kolejne inwestycje. Otwarcie nowego punktu gastronomicznego to niejednokrotnie wydatek rzędu miliona złotych, a na samym otwarciu restauracji wydatki się nie kończą. Zanim lokal zacznie osiągać wystarczające obroty, właściciel musi dysponować odpowiednią rezerwą finansową na bieżące koszty. Każdy większy wydatek finansowy (szczególnie duża inwestycja) pomniejsza kapitał własny, który w przedsiębiorstwie jest bardzo ważną pozycją. To on w dużej mierze świadczy o wiarygodności i wypłacalności firmy. Jest zabezpieczeniem wierzytelności oraz decyduje o ocenie banku w kwestii przyznania kredytu.

Przeczytaj jak oszczędzać w gastronomii>>

Korzystanie z kapitału obcego

Kapitał obcy może przydać się do uzupełnienia własnych środków. Tym sposobem firma zachowa odpowiedni poziom kapitału własnego, a jednocześnie będzie dysponować pieniędzmi niezbędnymi na rozwój. Najpopularniejszym rozwiązaniem są produkty oferowane przez banki. Wybór ogranicza się zazwyczaj do linii kredytowej w rachunku bankowym lub do kredytu inwestycyjnego.

Możliwość debetu

Linia kredytowa, czyli tak zwany debet w rachunku, jest bardzo wygodnym produktem. Właściciel konta ma dostęp do własnych środków, a gdy te się skończą, może skorzystać z przyznanego debetu. Kwota maksymalna jest wcześniej ustalona. Każdy wpływ na konto, w pierwszej kolejności pokrywa naliczone odsetki, a następnie odnawia wykorzystany debet. Wniosek o przyznanie linii kredytowej podlega oczywiście weryfikacji firmy przez analityka bankowego. Jednak nie jest ona aż tak skrupulatna, jak w przypadku pożyczki inwestycyjnej. Dużo większe natomiast mogą być koszty związane z prowadzeniem takiego rachunku. Poza odsetkami naliczonymi od wykorzystanej kwoty kredytu właściciel rachunku musi uwzględnić jeszcze prowizję od przyznanego debetu (naliczaną zazwyczaj co rok) oraz prowizję od niewykorzystanej kwoty kredytu. Ta ostatnia, choć zazwyczaj sięgająca części dziesiętnych procenta, w długim okresie i przy dużych kwotach może stanowić znaczny koszt finansowy. Na przykład: jeżeli rachunek posiada możliwy debet na 100 000 zł, a właściciel w danym miesiącu wykorzystał 20 000 zł, to od pozostałych 80 000 zł naliczona będzie dodatkowa opłata. Kluczowa zatem w tym przypadku jest sama wysokość linii kredytowej. Niewykorzystywana w pełni, będzie generować dodatkowe koszty.

Kredyt

Jeżeli przedsiębiorca potrzebuje znacznie większej kwoty, lepszym rozwiązaniem okaże się kredyt inwestycyjny. Ten jednak trudniej otrzymać. Bank w większości przypadków wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Może to być nieruchomość, działka lub podpisanie weksla imiennego. Ten ostatni zobowiązuje osobę fizyczną na spłacenie kredytu w przypadku wystąpienia problemów z regulacją wierzytelności. Po wprowadzeniu ostatnich rekomendacji rządowych dotyczących obostrzeń kredytowych otrzymanie finansowania z zewnątrz, szczególnie przez małych i mikro przedsiębiorców, nie jest już tylko formalnością. Co więcej, nawet po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu kredytu, banki często zawierają w umowach dodatkowe warunki. Może to być na przykład utrzymanie na rachunku średniomiesięcznego salda w określonej kwocie. Jeżeli przedsiębiorca nie spełni tych warunków, bank może podnieść oprocentowanie kredytu. Oczywiście samo przyznanie kredytu wiąże się z prowizją, tak samo, jak i jego wcześniejsza spłata, przed terminem ustalonym w umowie. Nie jest to zatem najtańsze rozwiązanie.

Inne opcje?

Inną możliwością jest zaangażowanie zewnętrznego inwestora, który dofinansuje nowy projekt z własnych środków. W zamian za takie wsparcie, inwestor oczekiwać będzie udziału w zyskach lub też zwrotu kapitału wraz z odsetkami. Wszystko w zależności od spisanej między stronami umowy. Ryzyko, jakie niesie ze sobą to rozwiązanie, to konflikty mogące pojawić się z nowym udziałowcem, jeżeli ten zechce aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu lokalem. Kluczowe okażą się zapisy dotyczące sposobu reprezentacji firmy i zawierania ważniejszych umów. Od razu jednak rodzi to pewien brak zaufania, który w przypadku spółek jest bardzo ważny.

Wydaje się zatem, że najlepszą opcją jest finansowanie rozwoju z zaoszczędzonych środków na inwestycje. Jest to z pewnością wariant najtańszy, ale przy zbyt dużym wykorzystaniu własnych środków, może zaburzyć działalność firmy oraz jej wiarygodność w oczach podmiotów trzecich. W takiej sytuacji warto wziąć pod uwagę częściowe finansowanie z zewnątrz, które jednak wygeneruje dodatkowe koszty związane z obsługą zawartej transakcji oraz z odsetkami. Przy dobrej analizie rentowności i trafionych pomysłach, zwrot z inwestycji może jednak znacznie przewyższać poniesione nakłady, a sama inwestycja szybko się zwróci.