Twoja restauracja pracuje zgodnie z wymogami Sanepidu? Ta instrukcja jest niezbędna! Pobierz, wydrukuj i dołącz do swojej książki HACCP kartę kontroli wilgotności i temperatury w magazynie suchym.

Karta kontroli – magazyn suchy

Karta kontroli wilgotności i temperatury w magazynie suchym służy do monitorowania poziomu wilgotności i temperatury w pomieszczeniach. Dotyczy to miejsc, w których przechowywane są produkty, takie jak żywność, leki, kosmetyki, papier czy elektronika. Jeśli w magazynach suchych panują odpowiednie warunki, przechowywane produkty są w lepszym stanie. To pozwala na dłuższy okres przydatności do ich spożycia lub użytkowania.

Karta kontroli jest dokumentem, w którym zapisuje się pomiary temperatury i wilgotności. Personel monitoruje magazyn w regularnych odstępach czasu, np. co 4 godziny. Dzięki temu personel magazynu może szybko zauważyć jakiekolwiek nieprawidłowości, co umożliwia szybką reakcję i podjęcie działań naprawczych.

Kontrola przechowywania produktów

Karta kontroli wilgotności i temperatury w magazynie suchym zawiera informacje o temperaturze i wilgotności w magazynie, daty i godziny pomiarów, imię i nazwisko osoby dokonującej pomiarów oraz uwagi dotyczące działań podjętych w przypadku nieprawidłowości. Karta kontroli w magazynie suchym jest również narzędziem używanym przez inspektorów sanitarnych.

Jeśli organy kontroli sanitarno-epidemiologicznej odnotują brak karty lub jej nieprawidłowe uzupełnienie, mogą ukarać przedsiębiorcę grzywną lub karą pieniężną.

Pobierz plik

Karta kontroli wilgotności i temperatury w magazynie suchym

Pobierz też kartę kontroli temperatury w urządzeniach chłodniczych >>