Prowadzisz działalność gastronomiczną, więc musisz spodziewać się rutynowych kontroli – z naszą książką kontroli przedsiębiorcy będziesz mieć wszystko w jednym miejscu.

Na mocy art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r., przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia tzw. książki kontroli oraz upoważnień i protokołów kontroli. Książka kontroli to dokument zawierający wpisy wszystkich organów kontrolujących naszą działalność – w tym również Sanepidu. 

Czym jest Książka Kontroli Przedsiębiorcy?

Książka ta to dokumentacja, która służy do rejestrowania i przechowywania informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zawiera szereg informacji wymaganych przez przepisy prawa, a jej celem jest umożliwienie organom kontrolnym łatwego i szybkiego dostępu do niezbędnych danych.

Książka powinna zawierać między innymi:

 1. Dokumenty księgowe, takie jak:
 • księgi rachunkowe (księgi handlowe, księgi przychodów i rozchodów, ewidencje zakupu i sprzedaży),
 • dokumenty związane z wyceną zapasów,
 • dokumenty dotyczące rozliczeń z podatkiem VAT,
 • dokumenty dotyczące wynagrodzeń pracowników.
 1. Dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, takie jak:
 • umowy z klientami i dostawcami,
 • dokumenty związane z zakupem i sprzedażą towarów,
 • dokumenty związane z wynajmem lub dzierżawą nieruchomości.
 1. Dokumenty związane z zatrudnieniem pracowników, takie jak:
 • umowy o pracę,
 • listy płac,
 • deklaracje ZUS.

Książka kontrolna powinna być prowadzona na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a jej przechowywanie powinno być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Przedsiębiorcy powinni również regularnie kontrolować swoją książkę kontrolną, aby upewnić się, że wszystkie dane są poprawne i aktualne.

Pobierz Książkę kontroli przedsiębiorcy, którą będziesz mógł przedłożyć podczas kontroli.

Pobierz plik

Książka kontroli przedsiębiorcy

Sprawdź jak prowadzić dokumentację HACCP >>