Każdy z podatników zobligowany jest do comiesięcznego składania deklaracji co do wysokości podatku VAT. Dotyczy to również restauratorów. Zaliczki na podatek od towarów i usług w większości przypadków należy opłacać do 25. dnia kolejnego miesiąca. Niektórzy przedsiębiorcy mogą jednak rozliczać składki kwartalnie, co dla pewnych firm może okazać się bardzo korzystne. Jaki zatem system opłacania składek podatku vat wybrać? Sprawdź, co będzie dla Ciebie najlepsze! 

ROZLICZENIA KWARTALNE – DLA KOGO?

Kwartalne rozliczenie podatku VAT przysługuje tak zwanym małym podatnikom. Do tej grupy, zgodnie z ustawą VAT, zalicza się podatnika, u którego wartość sprzedaży (wraz z podatkiem) nie przekroczyła w poprzednim roku kalendarzowym kwoty 1 200 000 euro, wyrażonej w złotych. Drugim ograniczeniem jest charakter prowadzonej działalności, dotyczący między innymi usług maklerskich. Jednak te bezpośrednio nie dotyczą działalności gastronomicznej.

ZMIANA SYSTEMU OPŁACANIA SKŁADEK PODATKU VAT

Przedsiębiorca, który chce zmienić system deklaracji na kwartalny, musi zgłosić ten fakt odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgłoszenia trzeba dokonać na formularzu VAT-R w określonym terminie. Nowe podmioty, które chcą zarejestrować się jako płatnik VAT, muszą początkowo wybrać system miesięczny. Dopiero po upływie 12 miesięcy mogą zmienić rozliczenie na kwartalne. Aktualizacja musi zostać złożona najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, w którym chcą rozliczyć się na nowych zasadach.

ZALETY TAKIEGO ROZWIĄZANIA

Zmiana formy składania deklaracji niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim zmniejsza się liczba formalności oraz przelewów. Zamiast 12 płatności, podatnik musi wykonać zaledwie 4. Krótkookresowo zwiększa się również płynność finansowa firmy. Kwotę, która chwilowo jest zaoszczędzona, można przeznaczyć na bieżące koszty operacyjne. Korzyścią będzie również możliwość szybkiego skorygowania błędu podatkowego, w przypadku wykrycia go w tym samym kwartale. Jeżeli bowiem znalazło się w marcu pomyłkę popełnioną w styczniu, można poprawić wyliczenia bez konieczności składania korekty za minione miesiące.

SPRAWDŹ, CZY TO ROZWIĄZANIE DLA CIEBIE

Oczywiście system opłacania składek podatku vat kwartalnie nie jest pozbawiony minusów. Wymaga on bowiem od przedsiębiorcy większej analizy i planowania przyszłych przepływów pieniędzy. Zamiast mniejszych składek miesięczny, trzeba będzie zapłacić większą zaliczkę kwartalną. Może zatem pojawić się negatywne zaskoczenie, gdy po minionym kwartale otrzyma się od księgowej informację o wysokości nadwyżki podatku VAT, którą należy odprowadzić do urzędu skarbowego. Szczególnie dotknąć może to branżę gastronomiczną, gdzie polityka split payment i zamrażanie podatku VAT na odrębnym rachunku technicznym nie ma zastosowania. Większość przychodów pochodzi bowiem od klientów indywidualnych, którzy swoje płatności regulują od razu w kwocie brutto. Oznacza to, że właściciel dysponuje wszystkimi środkami, łącznie z podatkiem VAT i może nimi dowolnie obracać. Zatem jeżeli zawczasu nie odłoży odpowiedniej sumy na przyszłą płatność podatku, firma może napotkać problemy z płynnością w przyszłości. Taki system wymaga dużo większej analizy i planowania wydatków.

Przeczytaj też o split payment tj. podzielonej płatności>>