Planujesz zakup nowych urządzeń do kuchni? Chcesz rozwijać swoją restaurację? Zastanawiasz się – wybrać leasing czy kredyt w gastronomii? Podpowiadamy, który sposób finansowania będzie dla Ciebie odpowiedni!

Drogi sprzęt gastronomiczny

Restauracja jest biznesem bardzo kapitałochłonnym. Lokal gastronomiczny nie może funkcjonować bez środków trwałych i wyposażenia. Zaliczamy do niego piece, piekarniki, kuchenki, ekspres do kawy, sprzęt nagłaśniający, meble czy też samochód służbowy. Każdą z tych rzeczy przedsiębiorca może kupić za własne pieniądze, korzystając z finansowania zewnętrznego (kredyt), wypożyczyć od producenta lub wziąć w leasing. To, którą formę wybierze, może ostatecznie zaważyć na płynności finansowej całej firmy.

Zakup drogiego sprzętu ze środków własnych nie jest rozwiązaniem dla wszystkich przedsiębiorców. Nie każdego bowiem stać na tak duży wydatek, nie zawsze też jest to najlepsze rozwiązanie. Jednak finansowanie za pomocą kapitału obcego oznacza dodatkowe koszty. Odsetki i koszty transakcyjne związane z zawarciem kontraktu mogą być wysokie, dlatego warto sprawdzić dostępne opcje.

Zakup na raty

Rozłożenie płatności na dłuższy okres, nawet kosztem podwyższenia ceny ostatecznej, może okazać się korzystniejsze z biznesowego punktu widzenia. Właściciel unika dużego, jednorazowego wydatku, który przy niskim poziomie kapitału własnego, może negatywnie wpłynąć na płynność finansową firmy. Miesięczne spłacanie rat bywa zdecydowanie mniejszym obciążeniem, a odsetki z tytułu zaciągniętego kredytu doliczane są do kosztów finansowych firmy

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy będzie z pewnością droższy od leasingu. To wyższy poziom oprocentowania, ale i być może większa prowizja od przyznanej pożyczki. Dużą korzyścią jest jednak fakt, że już od momentu zakupu sprzęt staje się własnością firmy. Możemy wówczas sami decydować o jego przeznaczeniu, konserwacji czy też naprawie. Może go również sprzedać w dowolnym momencie. Nieco trudniej uzyskać jednak kredyt, gdyż wiąże się z tym badanie zdolności kredytowej. Co więcej, w niektórych przypadkach bank może zażądać zabezpieczenia kredytu nieruchomością lub wekslem.

Leasing na sprzęt

W tej sytuacji wydaje się, że leasing będzie lepszym rozwiązaniem. Jest on tańszy za sprawą niższego oprocentowania, czyli mniejszej wartości odsetek. Inna jest również jego konstrukcja, nieco bardziej elastyczna. Leasingobiorca w porozumieniu z leasingodawcą może ustalić harmonogram spłaty, określając wysokość pierwszej raty, ostatniej oraz pozostałych – środkowych. Jeżeli przedsiębiorca dysponuje większym kapitałem, może powiększyć pierwszą płatność. Podobnie, gdy spodziewa się wyższych przychodów w przyszłości, może przenieść największą płatność na koniec umowy. Minusem jest jednak to, że leasingowany sprzęt pozostaje własnością firmy leasingowej aż do momentu wykupu i ostatniej płatności. W praktyce oznacza to, że leasingodawca może decydować za nas gdzie sprzęt na gwarancji ma być naprawiany. To szczególnie istotne przy samochodach, gdy może nas też zobligować do zakupu ubezpieczenia z wyższą składką. Może się zatem okazać po okresie leasingu, że przedsiębiorca wydał tyle samo, a nawet więcej, niż gdyby skorzystał z kredytu gotówkowego.

Najem od producenta lub dostawcy

Inną możliwością jest wypożyczenie sprzętu bezpośrednio od producenta lub hurtownika. Opcję tę często nazywa się „sprzętem za obrót”. Oznacza to, że właściciel w zamian za użyczenie środka trwałego od osoby trzeciej, zobowiązany jest do realizowania targetów sprzedażowych lub zakupowych. Takie transakcje najczęściej zawiera się, gdy mowa o ekspresach do kawy czy też nalewakach do piwa. Ryzyko, które ponosi właściciel restauracji, wiąże się z tym, że mógłby nie wykonać postanowień umowy. O ile umowa mówi o określonej, okresowej wartości zakupów, o tyle oznacza to nadmierne magazynowanie danego produktu w lokalu (tak, by spełnić założenia kontraktu). Jeżeli jednak umowa stanowi o pewnej wysokości sprzedaży, wtedy zazwyczaj przedłuża się ją do czasu, aż firma zrealizuje target.

Każdy z wyżej wymienionych sposobów finansowania zakupu środków trwałych ma swoje wady i zalety. Ostateczny wybór leży po stronie przedsiębiorcy, który powinien wybrać najkorzystniejszy dla siebie wariant, rozważając wszystkie opcje. Nie bez znaczenia przy wyborze „leasing czy kredyt w gastronomii” jest więc posiadany kapitał własny, przyjęta strategia finansowa i cechy prowadzonego lokalu.

Sprawdź podstawowe wyposażenie kuchni typu fast food >>