Zastanawiasz się nad zarządzaniem restauracją? Dowiedz się, czym dokładnie zajmuje się menedżer w gastronomii.

Zakres obowiązków i zadań, jakie każdego dnia powinien wykonywać menedżer restauracji, będzie różnił się w zależności od lokalu, jakim zarządza oraz od struktury zatrudnienia tego miejsca. Niektóre zadania będą jednak wspólne dla każdego punktu gastronomicznego i właśnie takich obowiązków może spodziewać się każdy kandydat na to stanowisko.

Do zadań menedżera w gastronomii może należeć:

Zarządzanie podległym zespołem – menedżer w gastronomii powinien wykazać się umiejętnością komunikacji z innymi w sposób zrównoważony, pozbawiony emocji i jednocześnie doprowadzający do uspokojenia sytuacji. Niejednokrotnie będzie musiał zabrać głos w kwestiach spornych (na przykład na linii kuchnia – sala). Powinien też umieć odłączyć personalne przekonania i sympatie od pracy i zawsze w sposób obiektywny podchodzić do stawianych mu zadań.

Dbanie o ciągłość grafiku – ustalanie obsady i natychmiastowe reagowanie w nagłych przypadkach typu choroba, odejście z pracy itp.

Dbanie o porządek w lokalu oraz prawidłowy serwis – menedżer nie robi tego bezpośrednio, ale bacznie przygląda się pracy zespołu i zwraca uwagę, gdy pewne czynności wykonane są nienależycie (nieład na zapleczu, nieposprzątane toalety, serwis na niskim poziomie).

Zatrudnianie pracowników – czyli proces od ogłoszenia, przez wstępną selekcję zgłoszeń, rozmowy rekrutacyjne aż po wdrażanie nowego kandydata do pracy. Menedżer odpowiedzialny jest również za ewentualne zwolnienia pracowników.

Szkolenia pracowników – dotyczy to również stałej kontroli, nadzoru i sprawdzania wiedzy na temat funkcjonowania restauracji. Kwestię przeszkolenia nowych pracowników można zlecić innemu pracownikowi z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem, jednak organem decyzyjnym pozostaje menedżer.

CECHY DOBREGO MENADŻERA

Menedżer powinien wykazywać się również dużą dawką empatii i opanowania. Przyda mu się to szczególnie w różnego rodzaju kryzysowych sytuacjach zarówno na linii goście – pracownicy, jak i pracownicy – pracownicy. W kluczowych momentach to właśnie menedżer jest odpowiedzialny za kontakt z gościem. Może tu chodzić o skargi i zażalenia, ale również o obsługę kluczowych klientów, uzgadnianie dużych rezerwacji i wydarzeń oraz rozliczanie eventów.

Menedżer w gastronomii powinien umieć stworzyć całościową ofertę dla gościa zainteresowanego czymś więcej niż standardowa wizyta w lokalu. Może to być ustalenie specjalnego menu, dodatkowych atrakcji, zaproponowanie rabatów, koordynacja wydarzenia i kontakt z gościem po sprzedaży.

Zwracanie uwagi czy lokal jest wyposażony w odpowiednią ilość sprzętu niezbędnego do codziennej pracy i obsługi gości (naczynia, sztućce, szkło) oraz zgłaszanie napraw i serwisu różnego rodzaju sprzętu obecnego w restauracji to również obowiązki menedżera.

Niektóre zadania mogą być wydelegowane innym pracownikom (na przykład szefowi kuchni czy też kierownikowi sali, agencji zewnętrznej), ale w małych lokalach zdarza się, że pozostają one jednak w rękach menedżera. Mowa tutaj o takich czynnościach jak:

 • Remanent i inwentaryzacja.
 • Składanie zamówień i odbiór dostaw oraz kontakt z dostawcami (ustalanie cen, dodatkowych warunków współpracy).
 • Obecność restauracji w social mediach – publikacja postów, kontakt z obserwującymi.
 • Raportowanie wyników sprzedażowych lokalu właścicielowi.
 • Szkolenie pracowników ze sprzedaży sugestywnej, prawidłowego serwisu.
 • Dbanie o utrzymanie prawidłowego poziomu i wysokości miesięcznych wydatków na towar.

Obowiązki kierownika sali

 1. Zarządzanie zespołem: kierownik sali jest odpowiedzialny za koordynację pracy i skuteczne zarządzanie zespołem pracowników, w tym przydzielanie zadań, szkolenie i motywowanie personelu.
 2. Planowanie i organizowanie: kierownik sali powinien planować i organizować wszystkie aspekty funkcjonowania sali, w tym menu, zamówienia, dystrybucję i serwis potraw, obsługę klientów, zarządzanie zapasami, budżet i rozliczanie finansowe.
 3. Kontrola jakości: kierownik sali jest odpowiedzialny za utrzymanie wysokiej jakości usług i obsługi klientów, kontrolując standardy czystości, wystrój sali, jakość potraw i napojów oraz poziom obsługi klienta.
 4. Rozwiązywanie problemów: kierownik sali powinien być gotowy do szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów, takich jak opóźnienia w dostawach, problemy z zamówieniami lub niezadowolenie klientów.
 5. Komunikacja: kierownik sali powinien być dobrym komunikatorem i potrafić utrzymywać pozytywne relacje z pracownikami oraz klientami.
 6. Bezpieczeństwo: kierownik sali jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa pracowników i klientów, w tym przestrzeganie przepisów BHP, zapobieganie wypadkom i stosowanie procedur bezpieczeństwa.
 7. Raportowanie: kierownik sali powinien regularnie raportować swoje działania i wyniki swojej pracy do przełożonych, w celu monitorowania i oceny efektywności sali.

Gotowi na wyzwanie? Więcej podpowiedzi na temat prowadzenia lokalu gastronomicznego w artykule »