Korzystasz w swojej pracy z pojemników do przechowywania żywności? Oczywiście, że tak! Czym należy się kierować przy ich wyborze? Jak prawidłowo opisywać pojemniki z żywnością? Odpowiedzi znajdziesz tutaj!

POJEMNIKI DO PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI – REGULACJA PRAWNA

Wszystkie wprowadzane do obrotu pojemniki przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. Rozporządzenie dotyczy materiałów i wyrobów przeznaczonych do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z żywnością, które w stanie gotowym do użytkowania przeznaczone są do kontaktu z żywnością, pozostają w kontakcie z żywnością i są przeznaczone do tego celu lub można w sposób uzasadniony oczekiwać, iż wejdą w kontakt z żywnością albo nastąpi migracja ich składników do żywności w przypadku ich zastosowania w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach. 

SYMBOLE NA POJEMNIKACH

Do wszystkich pojemników wprowadzanych do obrotu musi być dołączona informacja, że zostały dopuszczone do kontaktu z żywnością, a także informacja na temat ich użytkowania lub symbol (kieliszka i widelca).

Jeśli pojemnik zawiera symbol kieliszka i widelca możesz być pewien, że podczas użytkowania pojemnika nie dojdzie do migracji jego składników do żywności, a także nie wpłynie on na smak i zapach przechowywanego w nim jedzenia.

Na pojemnikach na żywność można również znaleźć symbol:

 • zmywarki – informuje, że pojemnik można bezpiecznie myć w zmywarce,
 • temperatury – informuje, w jakiej temperaturze możemy użytkować pojemnik np. zamrażać, podgrzewać,
 • mikrofalówki,
 • śnieżynki – informuje, że pojemnik można przechowywać w warunkach chłodniczych / mroźniczych.

Szczególną uwagę podczas zakupu pojemników warto zwrócić na informację o tym, z jakiego tworzywa wykonywany jest pojemnik. Symbol ma formę graficzną przypominającą trzy strzałki tworzące kształt trójkąt, wewnątrz, którego umieszczona jest cyfra od 1 do 7. Każda z cyfr przyporządkowana jest do jednego z rodzaju tworzyw:

 • 1 – PET – politereftalan etylenu, używany najczęściej do przy produkcji plastikowych butelek, a także naczyń jednorazowych. Opakowania PET nie powinny być ponownie wykorzystywane, ponieważ związki chemiczne występujące w tego typu opakowaniach mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Nie należy również wystawiać ich na bezpośredni kontakt z promieniami UV.
 • 2 – HDPE – polietylen wysokiej gęstości. Wyprodukowane z niego opakowania uznaje się za bezpieczne i można ich ponownie używać.
 • 3 – PVC – polichlorek winylu, zwykle stosowany jako materiał na opakowania niezwiązane z branżą spożywczą. Może wydzielać szkodliwe toksyny.
 • 4 – LDPE – polietylen niskiej gęstości, dość bezpieczny, ale mniej niż pojemniki wykonane z tworzywa 2 i 5. Zwykle wykorzystywany do produkcji opakowań na sosy, torebki foliowe.
 • 5 – PP – polipropylen wielokrotnego użytku, uznawany za jeden z najbezpieczniejszych. Wykorzystywany najczęściej do produkcji pudełek na żywność, opakowań na nabiał.
 • 6 – PS – polistyren – to materiał, z którego produkowany jest styropian. Nie powinien być stosowany do przechowywania żywności, gdyż wydziela trujące substancje chemiczne. Zdarza się, że wykorzystywany jest do produkcji kubków na napoje gorące lub opakowań na jedzenie na wynos.
 • 7 – Inne – tworzywa inne, których nie należy stosować do kontaktu z żywnością, uważane za jedne z najniebezpieczniejszych.

JAK WYBRAĆ POJEMNIK?

Wybierając pojemnik do przechowywania żywności trzeba nie tylko zwrócić uwagę na znajdujące się na nim oznaczenia, ale również na:

 • rozmiar – pod względem przechowywanej w nim żywności nie powinien być zbyt duży, ponieważ w przypadku dużej ilości wolnego miejsca gromadzi się w nim powietrze, które wpływa na przyspieszenie procesu psucia się żywności,
 • kształt – powinien być optymalny, o wymiarach dostosowanych do miejsca magazynowania,
 • kolor – najlepiej do przechowywania żywności wykorzystać przezroczyste pojemniki, które umożliwią nam w łatwy sposób szybką kontrolę wzrokową naszego stanu magazynowego.

CZY MOGĘ POWTÓRNIE WYKORZYSTYWAĆ POJEMNIKI, W KTÓRYCH ZAKUPIONO ŻYWNOŚĆ?

Inspekcja Sanitarna dopuszcza ponowne użycie pojemników, opakowań, w których znajdowała się żywność. Pojemniki muszą być przeznaczone do kontaktu z żywnością – mieć odpowiednie symbole, być czyste, nieuszkodzone i bez obcych zapachów. Należy również usunąć oryginalną etykietę.

Pamiętaj! Ponownie wykorzystujemy jedynie opakowania wykonane z materiałów oznaczonych symbolem 2 i 5!

O pojemnikach do transportu żywności przeczytasz tutaj.