Popularność diety bezglutenowej wśród osób, które nie chorują na celiakię lub nie mają alergii pokarmowej, jest bardzo duża. Całkowita eliminacja glutenu przez osobę zdrową nie jest korzystna dla zdrowia każdego człowieka. Wokół glutenu pojawia się wiele mitów, które wprowadzają w błąd nie tylko konsumentów, ale też samych producentów żywności. Dowiedz się, które informacje na temat glutenu to fakty, a które zwykłym mitem.

Produkt bezglutenowy trzeba poddawać certyfikacji: MIT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontrolą i nadzorem produkcji bezglutenowej w Polsce zajmuje się Państwowa Inspekcja Sanitarna. Produkty bezglutenowe nie podlegają żadnej urzędowej certyfikacji. Oczywiście produkty bezglutenowe mogą otrzymywać certyfikaty, które nadawane są przez zewnętrzne organizacje, ale takie certyfikaty nie mają żadnego urzędowego znaczenia.

Gluten nie występuje w kukurydzy: FAKT

Gluten to mieszanina białek, które występują w ziarnach zbóż m.in. pszenicy, owsa, jęczmienia, czy żyta. Do szczególnych cech glutenu zaliczamy sprężystość, kleistość, elastyczność oraz ciągliwość, które można znaleźć również w takich produktach bezglutenowych jak kukurydza, ryż, mąka kokosowa, proso, gryka, amarantus, tapioka, soja czy ziemniaki.

Każdy produkt bezglutenowy należy oznaczyć graficzne, używając symbolu „przekreślonego kłosa”: MIT

Nie ma obowiązku oznaczania produktów bezglutenowych symbolem przekreślonego kłosa. Jest to informacja dobrowolna. Jednocześnie nie ma żadnego urzędowego systemu licencjonowania produktów powiązanych z nadawaniem znaku przekreślonego kłosa. Jeśli nadawane są licencje, to mają one charakter prywatny i przyznawane są bezpłatnie lub odpłatnie przez różne organizacje, które użyczają zwykle swój znak.

Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności sformułowania:

– oznaczenia “produkt bezglutenowy” możemy używać, gdy zawartość glutenu nie przekracza 20 ppm (20 mg na kg),

– oznaczenia “produkt o bardzo niskiej zawartości glutenu” używamy, gdy zawiera 21-100 ppm (od 21 do 100 mg glutenu na kg).

Jeśli przedsiębiorca deklaruje, że jego produkt jest bezglutenowy, powinien potwierdzić to badaniami: FAKT

Aby oznaczyć produkt deklaracją „produkt bezglutenowy”, zawartość glutenu nie może przekraczać 20 ppm (20 mg na kg). Producent powinien być w stanie udowodnić, że spełnione zostało wyżej wymienione wymaganie zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Dowodem na spełnienie wymagań jest przedłożone w trakcie urzędowej kontroli żywności wyników badań, które dotyczyły oznaczenia zawartości glutenu w badanym wyrobie bezglutenowym.

Gluten jest szkodliwy dla wszystkich: MIT

Gluten jest szkodliwy dla osób, które cierpią na jedną z chorób:

– celiakię (choroba trzewna) – to autoimmunologiczna choroba o podłożu genetycznym, charakteryzująca się trwającą całe życie nietolerancją glutenu, białka zapasowego zawartego w zbożach. Gluten w organizmie chorego działa toksycznie i powoduje zanik kosmków jelita cienkiego, wypustek błony śluzowej, które zwiększają powierzchnię jelita i są odpowiedzialne za wchłanianie składników odżywczych. Chory musi ściśle przestrzegać diety bezglutenowej; 

– chorobę Duhringa (skórna postać nietolerancji glutenu) – określa się, jako skórną postać celiakii;

– alergię na gluten;

– nietolerancję (nadwrażliwość) na gluten.

Symbol „przekreślonego kłosa” może być umieszczony na produkcie o niskiej zawartości glutenu: FAKT

Symbol „przekreślonego kłosa” może być umieszczony nie tylko na produkcie bezglutenowym, ale także na produkcie o niskiej zawartości glutenu. Osoby chorujące na celiakię nie powinni sugerować się w tym przypadku oznaczeniem graficznym.

Jeśli chcesz więcej, dowiedzieć się w jakie warunki powinna spełniać produkcja bezglutenowa, przeczytaj nasz artykuł ».