Zastanawiasz się, czy Twoja restauracja prawidłowo segreguje bioodpady? A może do tej pory bioodpady w restauracji, którą zarządzasz, nie są w ogóle segregowane? Przeczytaj, sprawdź i zacznij wdrażać segregację bioodpadów w swoim lokalu!

Bioodpady: regulacja prawna

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, a także Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, definiują bioodpady jako ulegające biodegradacji odpady parkowe, ogrodowe, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, placówek zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność. 

Co wrzucamy do brązowego pojemnika na bioodpady?

Do brązowego pojemnika na bioodpady powinny być wrzucane odpady organiczne, które ulegają naturalnemu rozkładowi przy udziale mikroorganizmów.

Bioodpady w restauracyjnej kuchni powstają w naprawdę dużych ilościach. Te, które MOŻEMY WRZUCIĆ do brązowego pojemnika to:

 • fusy po kawie lub herbacie,
 • resztki jedzenia,
 • pieczywo,
 • skorupki po jajkach,
 • resztki kuchenne,
 • zepsute owoce, warzywa i ich przetwory.

Pozostałe odpady, które również klasyfikowane są jako bioodpady to: 

 • odpady z ogrodów (np. skoszona trawa, liście, rozdrobnione gałęzie), 
 • resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, 
 • pozostałości roślinne.

Czego NIE WRZUCAMY do pojemnika na bioodpady? 

 • surowego mięsa,
 • resztek nieroślinnych tj. tłuszczu, nabiału,
 • kości,
 • niedopałków papierosów,
 • kartonów po mleku, soku.

Do bioodpadów nie zaliczamy również: 

 • włosów, sierści, leków i suplementów, 
 • odchodów domowych zwierząt, 
 • ziemi, żwiru, kamieni czy kurzu z odkurzacza.

Odpady w gastronomii – pamiętaj o odpadach III kategorii w restauracji

Odpady III kategorii to artykuły spożywcze, które w swoim składzie zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego i nie nadają się z różnych względów już do spożycia np. przeterminowana wędlina, jogurt czy odpady pokonsumpcyjne, czyli pozostałości jedzenia, które zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego.

Jeśli w Twojej restauracji znajdują się produkty lub środki spożywcze, które w swym składzie zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego i nie nadają się do spożycia przez ludzi, to klasyfikuje się je jako odpad III kategorii. W takim przypadku koniecznie należy rozpocząć współpracę z podmiotem uprawnionym do odbioru surowca III kategorii.

Przeczytaj i rejestrze BDO w gastronomii>>

Jak prawidłowo przechowywać pojemnik z bioodpadami?

Wysoka temperatura nie sprzyja magazynowaniu resztek w naszej kuchni. To nie tylko niemiły zapach dla naszego nosa, ale również niemiły widok dla naszych oczu. Producenci pojemników na odpady proponują specjalne pojemniki na resztki biodegradowalne, które dodatkowo są wentylowane. Ażurowa budowa zapewnia dostęp powietrza i tym samym spowalnia procesu rozkładu.

W czym wyrzucać bioodpady w restauracji?

Większość z nas wyrzuca bioodpady w zwykłych foliowych workach. Następnie worki z odpadami biodegradowalnymi trafiają do sortowni śmieci, gdzie przechodzą przez mechaniczną rozrywarkę. Tam w trakcie rozrywania fragmenty folii zanieczyszczają odpady przeznaczone do kompostowania. Aby odpady nadawały się do powtórnego przetworzenia, należy pakować je do worków biodegradowalnych.

Ale – uwaga na opakowania!

Nie każde opakowanie biodegradowalne kompostuje się w kompostownikach przemysłowych. Należy wybierać worki, które zawierają odpowiedni certyfikat tzw. znak roślinki.

Zakłady komunalne często zalecają wrzucać odpady biodegradowalne luzem bądź pakować je do papierowych torebek lub do szarej gazety. Pakowanie odpadów biodegradowalnych do nieodpowiednich opakowań lub zmieszanie ich z innymi odpadami, które nie nadają się do kompostowania – dyskwalifikuje bioodpady.

Czy zatem resztki z serwowanego posiłku, na którym pozostały ziemniaki, surówka z marchewki i kawałek mięsa, mogę wyrzucić w całości do bioodpadów?

 • Pozostałe na talerzu ziemniaki oraz surówkę można wrzucić do pojemnika z bioodpadami. 
 • Kawałek mięsa powinien tracić do pojemnika z odpadami III kategorii.

Zobacz też jak gospodarować odpadami w gastronomii>>