Prowadzisz własny biznes gastronomiczny? Bądź przygotowany, gdy do Twoich drzwi zapuka Inspekcja Handlowa. Dowiedz się, jak przejść przez kontrolę bez stresu!

Każdego roku Inspekcja Handlowa kontroluje prawidłowość świadczenia usług gastronomicznych. Wynika to z ustawowego obowiązku ochrony interesów konsumentów. U większości przedsiębiorców wiąże się to z dużym stresem i zamieszaniem wśród pracowników. Co kontroluje Państwowa Inspekcja Handlowa w twojej restauracji? Jak się przygotować?

RZETELNOŚĆ OBSŁUGI

Rzetelność obsługi w restauracji to jedno z zagadnień, na straży którego stoi Inspekcja Handlowa. Inspektorzy w ramach kontrolowanych lub niekontrolowanych zakupów żywności mogą zweryfikować, czy konsumenci nie są wprowadzani w błąd przez restauratorów.

Najczęściej popełniane błędy przez restauracje to:

  • serwowanie potraw innych niż te, które znajdują się w cenniku, czy menu;

Przykład: Tortilla z wołowiną i warzywami – w menu zamieszczona była informacja o mięsie wołowym, natomiast badania laboratoryjne wykazały również obecność mięsa z indyka.

  • nieprawidłowa waga potrawy – zwykle mniejsza niż zadeklarowana;
  • brak zgodności asortymentu z deklaracją przedstawioną w menu, czy cenniku.

 Przykład I: W „Sałatce Greckiej” deklarowano obecność sera Fety (będącego na gruncie prawa unijnego Chronioną Nazwą Pochodzenia), a w lokalu stwierdzono obecność sera sałatkowo-kanapkowego.

Przykład II: Zamiast naturalnych wód mineralnych na zapleczu znajdowały się jedynie wody źródlane, natomiast zamiast soków – konsumentom oferowano nektary i napoje.

INFORMACJA O CENACH

Wszystkie potrawy i napoje oferowane w lokalu gastronomicznym powinny być opatrzone ceną. Zwykle informacja ta zamieszczona jest w menu lub cenniku. Oprócz ceny powinna znaleźć się nazwa potrawy lub napoju oraz ilość wyrażona w jednostce miary na jedną porcję. W przypadku artykułów sprzedawanych na sztuki można określić ilość oferowanej porcji w sztukach.

Niektórzy restauratorzy wciąż zapominają zamieścić informacji na temat ilości określonego wyrobu oferowanego w danej cenie.

JAKOŚĆ BADANYCH PRODUKTÓW

Wszystkie oferowane potrawy i napoje w lokalach gastronomicznych powinny spełniać wymagania dotyczące, jakości handlowej, zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r., o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Podczas kontroli inspektorzy mogą dokonać oceny organoleptycznej surowców, półproduktów oraz gotowych wyrobów, a także pobrać próbki i przekazać je do badań laboratoryjnych. Na podstawie badań można stwierdzić, czy konsument nie został wprowadzony w błąd co do użytych surowców, a także określić jakość handlową – w tym ewentualne zafałszowania.

Restauratorzy zazwyczaj serwują:

  • niższą ilość składnika głównego;

Przykład: W „Sałatce Cezar” deklarowano 200 g mięsa, zaś w pobranej próbce stwierdzono 92 g,
o połowę mniej niż deklarowano w menu.

  • potrawę lub napój, w którym nie występuje zadeklarowany składnik;

Przykład: W pozycji „bruschetta z szynką parmeńską” nie stwierdzono szynki parmeńskiej tylko innego rodzaju szynkę.

1. Potrawę lub napój, w którym występuje niezadeklarowany składnik.
2. Posiadanie towarów przeterminowanych.
3. Nieprzestrzeganie warunków sanitarno-higienicznych w miejscu przygotowania potraw
.

Przykład: Wykwity pleśni w kuchni.

4. Nieprawidłowe warunki przechowywania żywności.

Przykład: W „wołowinie po chińsku” w badaniach laboratoryjnych stwierdzono obecność wieprzowiny.

OZNAKOWANIE KONTROLOWANYCH PRODUKTÓW

Potrawy oraz napoje oferowane bez opakowań lub pakowane przy sprzedaży (np. na wynos) powinny być odpowiednio oznakowane w miejscu sprzedaży. Na oznaczeniu musi się znaleźć m.in. informacja na temat nazwy towaru, składu oraz alergenów.

Najczęściej restauratorzy zapominają o zamieszczeniu wykazu składników oraz informacji o składnikach wywołujących alergie, które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny zostać zamieszczone.

PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI I PRZESTRZEGANIE OKRESÓW JEJ TRWAŁOŚCI

Podczas kontroli, sprawdzane są także warunki magazynowania oraz okresy przechowywania żywności. Restauratorzy zwykle popełniają dwa podstawowe błędy:

Przykład I: Mięso surowe przechowywane jest z wyrobami gotowymi.

Przykład II: W zamrażarce znajduje się nieopisane mięso, sery: brak daty ważności, nazwy produktu.

MATERIAŁY I WYROBY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

Inspekcja Handlowa w restauracji sprawdza również jakie materiały i opakowania stosowane są do kontaktu z żywnością. Wszystkie pojemniki, opakowania, materiały przeznaczone do żywności muszą być odpowiednio oznakowane tj. opisane jako „przeznaczone do kontaktu z żywnością”, ze wskazaniem zastosowania bądź oznaczone symbolem graficznym przedstawiającym kieliszek i widelec. Więcej o pojemnikach przeczytasz tutaj.

Konsekwencją nieprzestrzegania obowiązujących przepisów są kary finansowe. Np. za fałszowanie produktów i wprowadzanie ich do obrotu grozi kara w wysokości co najmniej 1000 zł, ale nie większa niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

KONCESJĘ NA ALKOHOL

Podczas kontroli PIH ma prawo żądać przedstawienia koncesji na sprzedaż alkoholu. 
Sprawdź jak zdobyć koncesję.