W ofertach sklepów możemy spotkać spory wybór asortymentu określonego jako produkty ekologiczne, bio czy organiczne. Niestety niektóre firmy oferują produkty, które w nazwie mają określenie eko lub bio, ale nie spełniają wymagań dla działalności ekologicznej. Czy wiesz zatem, jak prawidłowo wybrać takie produkty? Na jakie elementy należy zwrócić uwagę podczas zakupów? Czy któreś z produktów są lepsze od innych? Sprawdź i zdecyduj jakie produkty bio i organiczne w restauracji zastosujesz.

ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA – REGULACJE PRAWNE

Wymogi prawne ekologicznej produkcji żywności regulują dwa rozporządzenia:

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

PRODUKTY BIO, EKO CZY ORGANICZNE?

Określenie bio, eko oraz organiczne to synonimy. Produktyoznaczone w ten sposób to produkty pochodzące z produkcji ekologicznej. Dla wyjaśnienia – przetwórstwo eko-rolnicze to takie, które wykorzystuje surowce ekologiczne. Produkcja ekologiczna opiera się na kilku zasadach m.in.:

 • stosuje środki ochrony roślin pochodzące z produkcji ekologicznej, a także substancje naturalne,
 • nie stosuje GMO i produktów wytworzonych z GMO,
 • ściśle ogranicza stosowanie środków chemicznych.

ZNAKOWANIE PRODUKTÓW EKO i BIO

W pierwszej kolejności produkty bio muszą spełniać ogólne wymagania prawne dotyczące prawidłowego oznakowania, które obowiązują na terenie Wspólnoty oraz naszego kraju. Oprócz tych wymagań na etykiecie eko-rolniczych produktów muszą znaleźć się następujące informacje:

 • nazwa produktu z określeniem bio, eko lub organiczne, która odnosi się do eko-rolniczego pochodzenia,
 • unijne logo produkcji ekologicznej (eko-liść) – zamieszczenie logotypu jest obowiązkowe na pakowanych produktach i dobrowolne na luźnych produktach rolnictwa ekologicznego,
 • określenie miejsca pochodzenia surowców, z których wyprodukowano produkt np. „rolnictwo UE”, „rolnictwo spoza UE”, bądź „rolnictwo UE / spoza UE”,
 • numer identyfikacyjny organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej, której podlega producent,
 • nazwa i adres podmiotu, który wprowadza produkt do obrotu.

UWAGA!

Zastosowanie określeń bio, ekologiczny oraz organiczny, a także użycie unijnego logotypu produkcji ekologicznej (eko-liścia) dozwolone jest w przypadku produktów, w których co najmniej 95% składników pochodzenia rolnego to składniki pochodzące z rolnictwa ekologicznego. Nieekologiczne składniki rolne mogą być stosowane pod warunkiem, że zostały dopuszczone do produkcji ekologicznej – Załącznik IX Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

NASZA RADA

Wybierając z półki sklepowej produkt ekologiczny, zwróć szczególną uwagę:

 • czy na etykiecie umieszczony został numer identyfikacyjny organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej – zwykle producenci zamieszczają go pod logotypem (eko-liść),
 • czy na zapakowanym produkcie znajduje się unijne logo produkcji ekologicznej – w przypadku produktów zapakowanych, umieszczenie logotypu jest obligatoryjne,
 • czy na etykiecie znajduje się informacja dotycząca pochodzenia surowców.

Przeczytaj też o rolniczym handlu detalicznym>>