Jesteś na etapie otwierania restauracji? A może inspektorzy Sanepidu żądają przedstawienia dokumentacji potwierdzającej, że w twoim przypadku szkodniki w restauracji nie występują? Szukasz sposobu zabezpieczenia lokalu? Nie wiesz jak to zrobić? Podpowiadamy! 

Ważne w lokalach gastronomicznych

Zabezpieczenie lokalu przed szkodnikami stanowi jeden z podstawowych elementów GMP/GHP, do wprowadzenia którego zobowiązany jest każdy właściciel lokalu gastronomicznego. Zasady dotyczące zabezpieczenia obiektu możesz ustalić i kontrolować sam lub możesz zlecić to zadanie zewnętrznej firmie DDD. To kolejne z zasad wynikających z przepisów HACCP. System ten ma na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żywności. Więcej o dokumentacji HACCP >>

Obecność szkodników w naszej restauracji może mieć negatywny wpływ nie tylko na nasz wizerunek, ale również spowodować straty finansowe. Nieproszeni goście swoją obecnością mogą powodować również zanieczyszczenia mikrobiologiczne i fizyczne żywności, a także straty ilościowe w naszych magazynach.

SZKODNIKI W RESTAURACJI

Szkodniki w restauracji, to ogólnie zwierzęta, które swoją obecnością powodują duże szkody w pomieszczeniach lokalu, gdzie przebywają wbrew woli człowieka. Do najbardziej popularnych szkodników, które możemy spotkać w restauracjach, zaliczamy:

 • ptaki,
 • gryzonie np. szczury, myszy,
 • owady biegające np. karaluchy,
 • owady latające np. muszki owocówki.
 • szkodniki zbożowe np. mklik mączny.

ZABEZPIECZENIE RESTAURACJI PRZED SZKODNIKAMI

Na terenie całej restauracji musi obowiązywać skuteczny program ochrony przed szkodnikami i ich zwalczania. Obecność szkodników w zakładzie nie może prowadzić w żaden sposób do skażenia produktów. Restauracja może zlecać usługę zwalczania szkodników wykwalifikowanemu podmiotowi zewnętrznemu lub realizując procedurę we własnym zakresie, posiadać wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników.

W ramach zabezpieczenia przed szkodnikami restauracja powinna podjąć działania polegające na:

 • systematycznym utrzymaniu porządku i czystości w lokalu oraz w jego otoczeniu;
 • zastosowaniu szczelnych zamykanych pojemników na odpady i śmieci;
 • usuwaniu odpadów poprodukcyjnych na noc;
 • zabezpieczeniu szczelnie nieopakowanej żywności;
 • dbaniu o szczelność techniczną obiektu tj. drzwi, okien, posadzek, ścian, przewodów wentylacyjnych, miejsc prowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz innych miejsc, którymi mogłyby wędrować szkodniki (wszelkie nieszczelności należy likwidować).

Pracownicy są zobowiązani na co dzień do zgłaszania właścicielowi lub upoważnionej przez niego osobie wszelkich uwag dotyczących ewentualnych spostrzeżeń co do śladów występowania szkodników.

PAMIĘTAJ!

Jeśli decydujesz się na prowadzenie samodzielnego nadzoru nad profilaktyką zwalczania szkodników, powinieneś stworzyć i prowadzić dokumentację z tych czynności. Na prośbę organów kontrolujących, dokumentacja powinna zostać udostępniona.

Pobierz plik

Karta kontroli zabezpieczenia lokalu przed szkodnikami

CZYM JEST DDD? Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja

Dezynfekcja jest to działanie mające na celu zminimalizowanie liczby drobnoustrojów chorobotwórczych, bakterii wirusów i ich form przetrwalnikowych na odkażanej powierzchni/w odkażanym materiale.

Dezynsekcja obejmuje działania ukierunkowane na zwalczanie owadów bytujących w środowisku człowieka: owadów biegających, owadów latających, szkodników magazynowych.

Deratyzacja obejmuje zabiegi mające na celu zwalczanie gryzoni (szczurów, myszy).

Firmy oferujące usługi DDD opracowują i wdrażają system ochrony przed szkodnikami tzw. program monitorowania i zwalczania szkodników wykorzystujący zwykle integrowane metody zwalczania szkodników tj. IPM. IPM polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych sposobów i metod zwalczania szkodników, włączając w to metody sanitarne, profilaktyczne, fizyczne i chemiczne, w celu skutecznego i bezpiecznego zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami.

Monitoring polega m.in. na regularnej kontroli urządzeń monitorujących zwalczanie szkodników oraz na inspekcji wizualnej. Do najczęstszych urządzeń służących do monitorowania szkodników służą:

 • detektory na owady biegające,
 • pułapki feromonowe (agregacyjne i płciowe) na szkodniki magazynowe,
 • karmniki deratyzacyjne,
 • stacje żywołowne – chwytacze gryzoni,
 • lampy owadobójcze,
 • siatki przeciw owadom i gryzoniom,
 • zabezpieczenia przed ptakami (kolce, siatki).

Podczas regularnych inspekcji pracownik firmy DDD wykonuje:

 • czyszczenie z wymianą trutki w karmnikach deratyzacyjnych,
 • kontrolę i wymianę detektorów na owady biegające i latające,
 • wymianę lepów w lampach owadobójczych,
 • usunięcie gryzoni z pułapek żywołownych,
 • dezynfekcję po padniętych gryzoniach,
 • wypełnianie dokumentacji (wraz z wykresami aktywności szkodników).

Decydując się na usługi firmy DDD, nie musisz martwić się o prowadzenie dokumentacji. Wszystkie czynności związane z profilaktyką i zwalczaniem szkodników na terenie Twojej restauracji dokumentuje firma DDD.