2 czerwca 2021 roku Rząd RP ogłosił kolejny etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Nowe wytyczne dotyczą organizacji wydarzeń okolicznościowych – w tym wesel, chrztów oraz innych imprez w restauracjach i lokalach. Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną za organizację eventów, koniecznie zapoznaj się z nowymi zasadami. Przypominamy również obowiązujące wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

1. LIMIT MIEJSC NA PRZYJĘCIACH OD 6 CZERWCA 2021

Od 6 do 26 czerwca 2021 roku:

 • W imprezie okolicznościowej zorganizowanej wewnątrz restauracji lub na świeżym powietrzu w wydzielonej strefie gastronomicznej może wziąć udział 150 uczestników.
 • W wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe, które nie mają objawów SARS-COV 2 oraz nie przebywają na kwarantannie i w izolacji. 
 • Do liczby osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

2. OBOWIĄZKOWA LISTA GOŚCI

Organizator wydarzenia powinien dysponować pełną listą gości wraz z kontaktami. Na życzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej powinien ją udostępnić. Przeczytaj o RODO w gastronomii >>

3. INFORMACJA O WDROŻONYCH ZASADACH

Jednocześnie organizator powinien poinformować uczestników imprezy okolicznościowej o wdrożonych zasadach, które panują w miejscu wydarzenia.

4. DEZYNFEKCJA RĄK 

Należy również zapewnić pracownikom i gościom wydarzenia środki do dezynfekcji rąk. Środki powinny znajdować się przed wejściem do obiektu, na sali, w toaletach oraz pomieszczeniach socjalnych. 

5. INFORMACJE / INSTRUKCJE

W pomieszczeniach sanitarnych powinny zostać powieszone instrukcje dotyczące:

 • mycia rąk,
 • dezynfekcji rąk,
 • prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek,
 • prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczek.

Dodatkowo na terenie obiektu, w którym odbywa się wydarzenie, zaleca się zamieścić informacje dotyczące częstego mycia rąk i zachowania bezpiecznego dystansu społecznego 1,5 m podczas rozmowy.

6. TOALETY 

Z użycia należy wyłączyć suszarki nadmuchowe, a w zamian zapewnić ręczniki papierowe. Przed toaletą powinna zostać umieszczona informacja, ile osób może maksymalnie w niej przebywać przy zachowaniu dystansu społecznego 1,5 m.

7. SZATNIE

Szatnie należy zorganizować w taki sposób, aby odzież wierzchnia uczestników wydarzenia nie stykała się ze sobą, np. co drugi wieszak.

8. USŁUGA GASTRONOMICZNA ZGODNIE Z NOWYMI WYTYCZNYMI Z 2 CZERWCA 2021

Obowiązuje reżim sanitarny dotyczący usługi gastronomicznej, który obejmuje:

 1. Zajęty co drugi stolik, przy zachowaniu minimum 1,5-metrowej odległości od krawędzi blatów stolików, chyba że zapewnione zostaną przegrody w wysokości minimum 1 metra ponad blat stolika.
 2. Przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i dystansu między gośćmi, proponowana jest redukcja osób przy stole o 20% względem standardowego usadzenia; zalecane jest usadzanie gości po obu stronach stołu tak, aby goście nie siedzieli vis a vis siebie.
 3. Zapewnienie odpowiedniej liczby obsługi do liczby gości – 1 kelner na nie więcej niż 15 osób.
 4. Zapewnienie osoby do obsługi przestrzeni samoobsługowych.
 5. Zwiększenie częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wspólnych, z którymi ma styczność uczestnik wydarzenia.
 6. Zapewnienie zachowania odpowiedniej odległości między osobami w kolejce np. poprzez oznaczenia na podłodze.
 7. Zwiększenie częstotliwości wietrzenia pomieszczeń, w których odbywają się wydarzenia.
 8. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Zapewnienie regularnie czyszczonej klimatyzacji.

9. PRACOWNICY / PODWYKONAWCY WYDARZEŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH

Pracownicy wydarzeń okolicznościowych powinni:

a) regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),

b) nosić maseczkę na nos i usta, gdzie jest to możliwe i obowiązkowo przy kontakcie z uczestnikiem wydarzenia,

c) zachować dystans społeczny między osobami pracującymi w tej samej przestrzeni, tj. 1,5m;

d) zachować dystans społeczny między rozmówcą, tj. 1,5 metra,

e) przestrzegać higieny kaszlu i kichania, tj. podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do kosza i umyj ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekuj je środkami na bazie alkoholu (min. 60%),

f) unikać dotykania dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu,

g) dbać o swój stan zdrowia,

h) w miarę możliwości nie dojeżdżać do pracy środkami komunikacji miejskiej,

j) przestrzegać wdrożonych wytycznych oraz dobrych praktyk higienicznych obowiązujących w obiekcie.

Wszyscy podwykonawcy zewnętrzni powinni:

a) nosić maseczkę na nos i usta (środki ochrony zapewniają sobie we własnym zakresie),

b) zachować dystans społeczny między innymi osobami przebywającymi w obiekcie,

c) ograniczyć do minimum kontakt z pozostałymi osobami na terenie obiektu,

d) przestrzegać wdrożonych wytyczne oraz dobrych praktyk higienicznych obowiązujących w obiekcie.