Czy wiesz jak prawidłowo oznakować lokal? Za brak odpowiednich oznaczeń możesz otrzymać mandat m.in. od Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy, czy policji. Na szczęście mamy dla Ciebie krótkie zestawienie obowiązkowych oznaczeń w restauracji. Dzięki nim unikniesz niepotrzebnego mandatu.

Zakaz palenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Ustawą z 9 listopada 1985 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2019 poz. 2182), właściciel restauracji ma obowiązek zamieścić w widocznym miejscu informację o zakazie palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Osoby palące wyroby tytoniowe i papierosy elektroniczne w restauracjach podlegają karze grzywny do 500 zł. Grzywnę podczas kontroli może nałożyć Sanepid, policja lub Straż miejska.

W przypadku, gdy w restauracji znajduje się oznaczenie o zakazie palenia, ale nie jest na nim uwzględniony elektroniczny papieros, należy je jak najszybciej wymienić na nowe oznaczenie.

Alkohol

Jeśli w swoim lokalu serwujesz alkohol, sprawdź koniecznie, czy zamieściłeś obowiązkową informację o szkodliwości spożywania alkoholu zgodnie z Ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 2277). Brak uwidocznienia informacji o szkodliwości alkoholu skutkuje karą grzywny.

Pamiętaj, że alkohol nie może być sprzedawany osobom nietrzeźwym oraz osobom, które nie ukończyły 18 lat. Jako sprzedawca masz prawo żądać dokumentu potwierdzającego pełnoletność. Samo wywieszenie tabliczek informujących nie wystarczy. Należy bezwzględnie przestrzegać zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i małoletnim.

Instrukcje BHP

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), pracodawca ma obowiązek zapewnić aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące m.in.

 • stosowanych procesów technologicznych oraz wykonywaniem prac związanych zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
 • obsługi maszyn, urządzeń,
 • udzielania pierwszej pomocy.

Oznacza to, że należy zapewnić instrukcje BHP przy obsłudze urządzeń np. pieca, szatkownicy do warzyw oraz pozostałych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu restauracji. Należy także zamieścić w widocznym miejscu instrukcję BHP dotyczącą udzielania pierwszej pomocy.

Brak takich instrukcji w lokalu gastronomicznym może skutkować nałożeniem mandatu przez Państwową Inspekcję Pracy.

Przeczytaj o obowiązkowych szkoleniach dla pracowników.>>

Apteczka

Posiadanie apteczki oraz środków udzielania pierwszej pomocy również regulowane jest przez liczne przepisy prawne. Pracodawca ma obowiązek zapewnić apteczkę na wyposażeniu restauracji, która będzie odpowiednio oznaczona. Apteczka powinna zawierać: opatrunki, opaski elastyczne, plastry, rękawiczki jednorazowe, chustę trójkątną i opatrunkową, zestaw do płukania oka, ustnik do oddychania, koc ratunkowy, kompresy, płyn do odkażania rąk, worki foliowe, opatrunek / siatka opatrunkowa, opatrunek hydrożelowy, nożyczki, instrukcja udzielania pierwszej pomocy i telefony alarmowe.

Pamiętaj! W apteczce nie przechowujemy leków! Jeśli nasi pracownicy są przewlekle chorzy i muszą zażywać leki na stałe, powinny być one bezpiecznie przechowywane w woreczkach foliowych oraz w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp do nich osobom trzecim.

Oznaczenie lokalu i restauracji w internecie

Choć nie są to kwestie, za które można otrzymać mandat, to jednak na pewno warto, żeby lokal dało się namierzyć. W dzisiejszych czasach warto więc być widocznym również w internecie. Powinno się dać wyszukać lokal, jego adres i numer telefonu. Równie często online sprawdzane są godziny otwarcia i menu.  Ważne jest też umieszczenie informacji, czy lokal jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Oznaczenia nieobowiązkowe w restauracji

W restauracji warto również umieścić oznaczenia, które nie są obowiązkowe, a które dostarczają ważnych informacji przyszłym i obecnym gościom naszego lokalu, a także personelowi. Do takich oznaczeń zaliczamy m.in.:

 • oznaczenia pomieszczeń restauracji tj. magazyn, toalety, kuchnia obieralnia itd.,
 • oznaczenia stanowisk pracy np. stanowisko mycia i dezynfekcji jaj, stanowisko obróbki termicznej itp., 
 • informacje o zakazie wstępu do pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie dla personelu,
 • strefę WiFi,
 • płatność kartą,
 • informację, że lokal jest klimatyzowany,
 • informację, że lokal jest przyjazny zwierzętom,
 • informację dotyczącą sposobu otwierania drzwi tj. ciągnąć / pchać,
 • informację o godzinach otwarcia lokalu,
 • informację o współpracy z dostawcami jedzenia.

Alergeny

Informacje o alergenach powinny pojawić się w menu przy opisach potraw. Oznakowanie alergenów konieczne jest w celu ochrony osób z alergiami pokarmowymi.

Pobierz listę alergenów.>>

Czy masz wszystkie obowiązkowe oznaczenia w restauracji, którą prowadzisz?