Czujesz, że podatki w gastronomii spędzają Ci sen z powiek? 5%, 8%, a może 23%? Jak określić właściwy procent podatku definiując menu w systemie POS? Mamy dla Ciebie zestawienie, które pomoże ustalić odpowiednie stawki podatku VAT w Twoim lokalu.

Podstawową stawką VAT w gastronomii jest stawka 23%. Tylko przypadki wyraźnie opisane w przepisach mogą zezwolić na stosowanie stawek preferencyjnych.

SPRAWDŹ NAJNOWSZE ZMIANY PODATKOWE (lipiec 2020) >>

Rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których możliwe jest zastosowanie stawki 8%, wyłącza z niego napoje:

  • alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
  • alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów alkoholowych, z których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
  • do przygotowaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty,
  • bezalkoholowe gazowane,
  • oraz wody mineralne i inne towary w stanie nieprzetworzonym opodatkowane stawką podstawową.

Powyższa lista uwzględnia zatem produkty, dla których właściciel wybiera stawkę 23%.

Warto zwrócić uwagę na drugi podpunkt. Jeżeli barman wleje kieliszek wódki lub likieru alkoholowego do soku pomarańczowego, będzie to już napój, który nie może być opodatkowany stawką 8%. Właściciel dokonuje w zasadzie wyboru tylko pomiędzy stawką 8% a 23%. Stawka 5%, która widnieje w sprzedaży detalicznej lub hurtowej, w usługach gastronomicznych praktycznie nie ma zastosowania. Stawkę 5% można bowiem zastosować wyłącznie do gotowych potraw i dań. Dotyczy to produkcji gotowych posiłków. Zwykle są one mrożone, puszkowane, w słoikach, pakowane próżniowo lub z użyciem innych technologii opakowań. Nie są one zatem gotowe do bezpośredniego spożycia.

Stawki VAT w gastronomii – nowe interpretacje

Dużo większe kontrowersje wywołuje jednak ostatnia interpretacja indywidualna Ministerstwa Finansów. Zmienia ona korzystną dla przedsiębiorców zasadę rozliczania podatku VAT z zastosowaniem preferencyjnej stawki.

SPRAWDŹ NAJNOWSZE ZMIANY PODATKOWE (lipiec 2020) >>

Dotychczas dopuszczane było podejście, że posiłek, który stanowił główną część usługi gastronomicznej, opodatkowany był według preferencyjnej stawki podatku VAT. Jeżeli natomiast klient zamówił dodatkowo kawę, piwo lub inny produkt obarczony stawką 23%, to na finalnym rachunku pozycje te były wyodrębnione, a stawki podatku zróżnicowane. Wydawać się może, że takie rozwiązanie jest najlepsze i najbardziej logiczne. Danie, któremu przypisuje się stawkę 8% jest główną częścią zamówienia, a poza tym nie jest nierozerwalne z wybranym napojem. Tymczasem obecnie organy podatkowe wskazują, że klient w restauracji otrzymuję usługę kompleksową, którą dla celów podatkowych powinno się traktować jednolicie. Oznacza to, że powinno się do niej zastosować jedną stawkę VAT. Zgodnie z interpretacją ministerstwa, jeżeli w usłudze pojawia się produkt ze stawką podstawową (23%), to całość usługi powinna być również objęta właśnie tą wartością podatku. Na razie jednak przedsiębiorcy skutecznie bronią starej interpretacji. Ewentualne spory z organami podatkowymi rozstrzyga się indywidualnie, z różnymi efektami.

Usługa gastronomiczna i odliczanie podatku VAT

Istotne interpretacje dotyczą również odliczania VAT-u w przypadku skorzystania z usługi gastronomicznej. Jak wskazano w ustawie o VAT, podatnik nie może odliczyć takiego podatku w odniesieniu do usług noclegowych oraz gastronomicznych. Nie ma tutaj również znaczenia, że zakup może mieć związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Inna sytuacja dotyczy usług cateringowych, które w tym przypadku są całkowicie odrębną kategorią niż usługi gastronomiczne. Różnica, jaką wskazują organy podatkowe, polega głównie na tym, że usługę gastronomiczną wykonuje się na miejscu, w lokalu, natomiast catering to przygotowanie i dostarczenie zamówionych dań.

Organizacja przyjęć a kwestia VAT

Ostatnim zagadnieniem, jakie warto poruszyć w kwestii podatku VAT, jest organizacja przyjęć okolicznościowych typu wesela, komunie, chrzciny czy urodziny. Na tego typu przyjęciu sprzedaje się różne usługi. Poza oczywiście usługą gastronomiczną, czyli serwowaniem posiłków (ze stawką 8%) oraz podawaniem napojów alkoholowych i bezalkoholowych (ze stawką zarówno 8% i 23%) dochodzi jeszcze: wynajem sali, organizacja DJ-a, noclegi oraz wiele innych, których może zażyczyć sobie klient. W zasadzie usługa powinna być traktowana kompleksowo i określona jedną stawką podatku VAT – standardową, czyli 23%. Z korzyścią dla przedsiębiorcy i klienta dopuszczalne jest jednak rozdzielenie świadczonych usług zgodnie z wysokością stawki podatku VAT.

Podatek VAT w gastronomii ma szczególne znaczenie. Transakcja, jaka zachodzi w lokalu gastronomicznym, zazwyczaj dotyczy przedsiębiorcy oraz klienta detalicznego. W tym przypadku klienta nie interesuje stawka ani wysokość podatku, a cena którą chce poznać, to zazwyczaj cena brutto. Właściciel lokalu gastronomicznego tworząc kartę menu i określając cenę dań musi zatem mieć na uwadze, że ceny zawierają dodatkowo podatek VAT, który trzeba rozliczyć z urzędem skarbowym.

Inna sytuacja panuje w relacjach B2B, gdzie podawane ceny są cenami netto, a podatek VAT doliczany dopiero jest na fakturze. W każdej jednak branży, również w gastronomicznej, podatek VAT stanowi element zarządzania finansami i dbania o płynność finansową firmy. W zależności od sposobu rozliczania podatku (miesięcznie lub kwartalnie), płatność należnego podatku jest odroczona, a środkami z podatku można cały czas dysponować. Sytuacja zmieni się, gdy będą obowiązkowo wprowadzone płatności split payment. Rozdzielą one transakcje B2B na dwa przelewy – płatność za usługę oraz płatność podatku VAT. Ten drugi wpłynie na specjalne konto techniczne, z którego można jedynie wypłacić należny podatek VAT, zarówno innym kontrahentom, jak i urzędowi skarbowemu.