Czy wiesz, że aktualny stan prawny daje Ci możliwość rozpoczęcia działalności związanej z produkcją żywności w kuchni domowej? To rozwiązanie nie tylko pozwala sprawdzić naszą koncepcję, ale również nie nadwyręży naszego budżetu na start. Dowiedz się, jak to zrobić!

LEGALNA PRODUKCJA ŻYWNOŚCI W DOMU – REGULACJE PRAWNE

1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2136). W artykule 63 ustęp 2 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.), zniesiono obowiązek zatwierdzenia przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla podmiotów działających na rynku spożywczym przygotowujących żywność w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu, o których mowa w rozdziale III załącznika Il do rozporządzenia nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1).

Co to oznacza? Osoby planujące rozpocząć działalność związaną z produkcją domową będą objęte jedynie obowiązkiem rejestracji. Wniosek o rejestrację należy złożyć do terenowo właściwej jednostki Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Po złożeniu wniosku i uzyskaniu wpisu można rozpocząć działalność.

UWAGA!

Obecnie przepisy znoszą obowiązek przeprowadzenia przez Sanepid kontroli domowej produkcji przed rozpoczęciem działalności. Istnieje jednak możliwość, że urzędnicy będą chcieli zobaczyć wcześniej pomieszczenia przeznaczone na domową produkcję żywności.

DOKUMENTY

Sanepid będzie wymagał przedłożenia odpowiednich dokumentów tj.:

 • aktualnego wyniku badania wody,
 • umowy na wywóz odpadów lub deklaracji,
 • dokumentacji GMP/GHP lub dokumentacji GMP/GHP i HACCP – w przypadku produkcji na małą skalę Sanepid może wymagać jedynie opracowania i wdrożenia Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Higienicznych (dokumentacja GMP/GHP),
 • orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników, czyli tzw. dawnej książeczki sanepidowskiej,
 • Książki kontroli przedsiębiorcy.

WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH PRZY PROWADZENIU PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

W rozdziale III załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych znajdziemy wymagania dla pomieszczeń mieszkalnych, w których prowadzona jest produkcja/przetwarzanie żywności tj.

 • pomieszczenia powinny być tak usytuowane, zaprojektowane i skonstruowane oraz utrzymywane w czystości, dobrym stanie i kondycji technicznej, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia, w szczególności przez zwierzęta i szkodniki,
 • muszą być dostępne odpowiednie urządzenia, aby utrzymać właściwą higienę personelu (włącznie ze sprzętem do higienicznego mycia i suszenia rąk, higienicznymi urządzeniami sanitarnymi i przebieralniami),
 • powierzchnie do kontaktu z żywnością muszą być w dobrym stanie, łatwe do czyszczenia i w miarę potrzeby – dezynfekcji. Wymaga to stosowania gładkich, zmywalnych, odpornych na korozję i nietoksycznych materiałów, chyba że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą zapewnić właściwe organy, że inne użyte materiały są odpowiednie,
 • należy zapewnić warunki do czyszczenia i w miarę potrzeby, dezynfekcji narzędzi do pracy i sprzętu,
 • należy ustanowić odpowiednie przepisy/zasady, dla środków spożywczych, które będą czyszczone, aby dokonywać tego w sposób higieniczny,
 • należy zapewnić odpowiednią ilość gorącej i/lub zimnej wody pitnej,
 • należy zapewnić odpowiednie warunki i/lub udogodnienia dla higienicznego składowania i usuwania niebezpiecznych i/lub niejadalnych substancji i odpadów (zarówno płynnych, jak i stałych),
 • należy zapewnić odpowiednie udogodnienia i/lub warunki dla utrzymywania i monitorowania właściwych warunków termicznych żywności,
 • środki spożywcze muszą być tak umieszczone, aby unikać, na tyle, na ile jest to rozsądnie praktykowane, ryzyka zanieczyszczenia.

Oznacza to, że w naszej domowej kuchni muszą znaleźć się:

 • co najmniej dwa urządzenia chłodnicze – jedno przeznaczone na artykuły spożywcze, drugie na gotowe wyroby,
 • urządzenia grzewcze,
 • zamykane szafki przeznaczone na narzędzia i sprzęt,
 • odpowiednia ilość blatów roboczych, które będą łatwe do utrzymania w czystości,
 • punkty wodne (umywalki i zlewy).

WAŻNE!

 1. Jeśli masz salon połączony z aneksem kuchennym produkcja domowa nie będzie możliwa. Pomieszczenie powinno być zamknięte.
 2. Transport wyrobów gotowych – gotowe wyroby mogą być odbierane bezpośrednio przez klientów lub dostarczane zatwierdzonym przez Inspekcję Sanitarną środkiem transportu (naszym lub zewnętrznej firmy, która świadczy takie usługi).
 3. Zwierzęta domowe – w pomieszczeniach mieszkalnych, w którym przebywają zwierzęta domowe, Sanepid nie wyraża zgody na prowadzenie działalności.
 4. Produkcja domowa podlega kontrolom Sanepidu jak każdy inny zakład gastronomiczny.