Chcesz wiedzieć, na jaką pomoc możesz liczyć w ramach tarczy antykryzysowej dla gastronomii? Sprawdź warunki – aktualizujemy je dla Ciebie na bieżąco!

W związku z drugą falą potwierdzonych przypadków COVID-19 polski rząd mocno ograniczył działalność kilku branż gospodarczych, w tym gastronomicznej. Jednocześnie zaoferował pomoc i wsparcie w postaci Antykryzysowej Tarczy Branżowej. 

TARCZA BRANŻOWA – DLA KOGO?

Tarcza skierowana jest do czterech branż: gastronomicznej, fitness, rozrywkowej oraz sprzedaży detalicznej. Zakłada: 

  • Zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020.
  • Świadczenie postojowe w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę (2080 zł) za listopad.
  • Bezzwrotną dotację w wysokości 5000 zł.
  • Zniesienie opłaty targowej za cały 2021 rok.

Warunkiem do zwolnienia z opłacania składki ZUS jest spadek przychodów w listopadzie. Muszą być mniejsze o co najmniej 40% w stosunku do przychodów z listopada 2019. 

Świadczenie postojowe oraz dotację można otrzymać, jeżeli spadek o co najmniej 40% rok do roku wystąpił w listopadzie lub październiku ubiegłego roku.

Należy pamiętać, że wyżej wymienione wsparcie dotyczy określonych branż z przeważającą działalnością opisaną następującymi kodami:

Świadczenie postojowe: 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.04.

Zwolnienie z opłacania składki ZUS: 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z

SZANSA NA DODATKOWE WSPARCIE GASTRONOMII

Dodatkowo pracodawcy z branż najbardziej dotkniętych pandemią będą mieli okazję przesunąć płatność zaliczek podatku PIT. Dotyczy to płatności za pracowników w październiku, listopadzie i grudniu. Przesunięcie może być nawet o pół roku.

Jeżeli przedsiębiorca nie skorzystał wcześniej ze świadczeń oferowanych w ramach wiosennej tarczy (nie kwalifikował się), to może to zrobić teraz. Czas przyznawania benefitów zostaje bowiem wydłużony aż do 30 czerwca 2021. 

Dotyczy to pomocy w postaci między innymi: 

  • dofinansowania wynagrodzenia pracowników z obniżonym wymiarem czasu pracy, 
  • pożyczki ze środków Funduszy Pracy dla mikroprzedsiębiorstw, 
  • świadczenia postojowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz dla umów cywilnoprawnych.

Wsparcie ma dotyczyć ponad 200 tys. firm w całym kraju oraz ponad 370 tys. pracowników. Wartość pomocy szacuje się na ponad 1,8 mld złotych. Projekt dotyczy na razie listopada. Jeżeli nowe obostrzenia nie zostaną zniesione do końca miesiąca, to możliwe jest przedłużenie świadczeń postojowych o kolejne miesiące. 

W projekcie nie wyklucza się również możliwości zawierania długoterminowych pożyczek. Na chwilę obecną zakaz przyjmowania gości na miejscu w lokalu obowiązuje do 17 stycznia 2021 r.

Sprawdź gdzie w restauracji szukać oszczędności w czasie pandemii>>