Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0. to pula 13 mld zł, które mają trafić do mikro, małych i średnich firm. Aby skorzystać z dotacji, trzeba spełnić określone warunki. Nie zwlekaj – termin składania wniosków mija 28 lutego 2021 r. Przygotowana tarcza dla gastronomii może wspomóc twój biznes! 

Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać wsparcie dla mikrofirm z branży gastronomicznej?

W przypadku mikrofirm (zatrudnienie od 1 do 9 pracowników i obrót za 2019 rok do 2 mln euro):

  • Działalność wykonywana w ramach 54 wskazanych branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności w okresie 31 grudnia 2019 r. – 1 listopada 2020 r. oraz w dniu składania wniosku.
  • Wysokość subwencji od 18 tys. zł do 36 tys. zł na zatrudnionego, maksymalna kwota subwencji to 324 tys. zł.
  • Dla firm ze spadkiem obrotu w okresie od kwietnia do grudnia lub od października do grudnia 2020 roku o minimum 30% do analogicznego okresu w 2019 roku (na skutek COVID-19).
  • Środki są bezzwrotne pod warunkiem utrzymania działalności przez 12 miesięcy (do grudnia 2021 r.) oraz utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 roku w porównaniu do 2020 r.
  • Brak zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 31.12.2019 r. lub na 31.12.2020 r.

Jak obliczyć wysokość wsparcia w ramach tarczy dla gastronomii?

Aby obliczyć wysokość wsparcia dla mikrofirm, należy przemnożyć ilość zatrudnionych osób na dzień 30 września 2020 roku przez kwotę subwencji uzależnioną od wielkości spadku przychodów w okresie kwiecień – grudzień lub październik – grudzień 2020 w stosunku do identycznych okresów w 2019 roku. 

Spadek w przedziale 30% – 60% to subwencja 18 000 zł na pracownika. Przy spadku powyżej 60% – 36 000 zł na zatrudnionego.

Małe i średnie firmy (zatrudnienie do 249 pracowników oraz obrót za 2019 rok nieprzekraczający 50 mln euro):

  • Działalność wykonywana w ramach 54 wskazanych branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności w okresie 31 grudnia 2019 r. – 1 listopada 2020 r. oraz w dniu składania wniosku.
  • Subwencja na pokrycie kosztów stałych w wartości 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. – 30 kwietnia 2021 r.
  • Maksymalna wartość wsparcia 3,5 mln zł. Dla firm ze spadkiem obrotu w 2020 roku o minimum 30% (na skutek COVID-19). Środki są bezzwrotne pod warunkiem utrzymania działalności przez 12 miesięcy (do grudnia 2021 r.) oraz rozliczenie subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto.
  • Brak zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 31.12.2019 r. lub na 31.12.2020 r.

Środki ze wsparcia dla MSP można wykorzystać wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, np. na wynagrodzenie pracowników. Nie można ich przeznaczyć na przedpłatę kredytu, leasingu lub innych instrumentów finansowych. 

Wysokość subwencji jest przewidywaną wartością kosztów stałych, które według właściciela firmy, przedsiębiorstwo poniesie w omawianym okresie oraz z już poniesionych kosztów stałych, niepokrytych z zysku brutto.

Jakie branże mogą skorzystać z tarczy PFR 2.0?

Branże, które mogą skorzystać z tarczy PFR 2.0 to branże z przeważającą działalnością opisaną kodem PKD: 17.29.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 18.14.Z, 46.42.Z,  47.71.Z , 47.72.Z,  47.76.Z  47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z  59.14.Z, 59.20.Z, 73.11.Z,  74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.11.B, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.B, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B,  86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 83.12.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Wnioski można składać przez bankowość elektroniczną do końca lutego 2021 roku.

Więcej o tarczy dla gastronomii>>