Zdarza Ci się zamrażać surowce? Nie wiesz, ile czasu możesz przechowywać je w zamrażarce? Przygotowaliśmy dla Ciebie tabelę opracowaną na podstawie obowiązujących regulacji prawnych m.in. Polskiej Normy PN-A-07005:2006 Produkty żywnościowe – Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach, w której znajdziesz czas i zakres temperatur przechowywania poszczególnych surowców w warunkach mroźniczych. Możesz ją wydrukować i powiesić w widocznym miejscu na urządzeniu chłodniczym lub w magazynie.

Masz już konto w Akademii Greenology? Pobierz bezpłatnie materiał!

Pobierz plik