Covid-19 a wytyczne dla pracowników gastronomii? 27. maja 2020 roku rząd RP ogłosił IV etap znoszenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Ten etap znoszenia ograniczeń dotyczy również restauracji. Jeśli jesteś właścicielem, managerem lub pracownikiem lokalu, koniecznie zapoznaj się z nowymi zaleceniami dla branży.

COVID-19 A WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW GASTRONOMII

1. Limit miejsc

Do tej pory na 1 osobę przypadały 4 m2. Od 30 maja zostaje zniesiony limit miejsc w lokalach gastronomicznych.

2. Osłona ust i nosa

Klienci wchodząc do restauracji muszą mieć nadal założoną osłonę na nos i usta. Mogą ją zdjąć, gdy usiądą przy stoliku. W przypadku pracowników restauracji, jeśli pracodawca jest w stanie zapewnić bezpieczny dystans społeczny na stanowiskach pracy, nie trzeba zasłaniać nosa i ust. Zaleca się, aby kelnerzy i osoby obsługujące gości lokalu nosili maseczki, ale nie jest to konieczność. Powinni też mieć rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce po każdej obsłudze klienta.

3. Odległość między stolikami

Nadal obowiązuje minimum 2-metrowa odległość od krawędzi blatów stolików. W przypadku, gdy zapewniamy przegrody w wysokości minimum 1 metra ponad blat stolika, odległość między stolikami może wynosić 1 metr.

4. Dezynfekcja rąk

Przed wejściem do lokalu należy zapewnić gościom środki do dezynfekcji rąk. Środki powinny być również zapewnione na sali, a także przy stanowiskach składania zamówień i/lub kasowych.

5. Toalety

Z użycia nadal powinny być wyłączone suszarki nadmuchowe. W zamian należy zapewnić ręczniki papierowe.

6. Kolejka

Osobom stojącym w kolejce należy wyznaczyć strefy, np. za pomocą taśmy, które zapewnią zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

7. Higiena

Nadal obowiązuje reżim dotyczący zabiegów dezynfekcji tj.:

  • Po zakończeniu obsługi gości, stolik należy poddać dezynfekcji.
  • Zdezynfekowane stoliki należy oznaczyć napisem „zdezynfekowano”.
  • Powierzchnie wspólne, z którymi ma styczność klient, należy dezynfekować co 15 minut z wyłączeniem podłogi.
  • Należy na bieżąco wietrzyć salę.
  • Wyłączone z użytku powinny nadal pozostać przestrzenie samoobsługowe, a także dodatki, np. wazoniki, serwetki, cukiernice itp.
  • Wszystkie powierzchnie dotykowe tj. ekrany dotykowe do składania zamówień, klawiaturę terminala itp. należy dezynfekować kilka razy dziennie.
  • Podczas korzystania z powierzchni dotykowych należy zapewnić rękawiczki jednorazowe i/lub płyn do dezynfekcji rąk.
  • Tacki, na których przynoszone są posiłki, należy dezynfekować po każdym użyciu.

8. Zamówienia na wynos

Należy nadal utrzymać i promować bezkontaktowy odbiór zamówień oraz dostawę.

9. Procedury zapobiegawcze

W lokalach gastronomicznych powinny zostać wdrożone procedury określające postępowanie w przypadku podejrzenia objawów zakażenia u pracownika i gościa/klienta lokalu.

Przeczytaj też, jak wspomóc lokal po długiej kwarantannie>>