27 maja 2020 roku rząd RP ogłosił IV etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Ten etap znoszenia ograniczeń dotyczy również gastronomii. Jeśli jesteś właścicielem, managerem lub pracownikiem restauracji, koniecznie zapoznaj się z nowymi wytycznymi.

1. LIMIT MIEJSC

Do tej pory na 1 osobę przypadły 4 m2. Od 30 maja zostaje zniesiony limit miejsc w lokalach gastronomicznych.

2. OSŁONA UST I NOSA

Klienci wchodząc do restauracji muszą mieć nadal założoną osłonę na nos i usta. Mogą ją zdjąć, gdy usiądą przy stoliku.W przypadku pracowników restauracji, jeśli pracodawca jest w stanie zapewnić bezpieczny dystans społeczny na stanowiskach pracy, nie trzeba zasłaniać nosa i ust. Zaleca się, aby kelnerzy i osoby obsługujące gości lokalu nosili maseczki (nie jest to konieczność!) i rękawiczki jednorazowe lub dezynfekowali ręce po każdej obsłudze klienta.

3. ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY STOLIKAMI

Nadal obowiązuje minimum 2 metrowa odległość od krawędzi blatów stolików. W przypadku, gdy zapewniamy przegrody w wysokości minimum 1 metra ponad blat stolika, odległość między stolikami może wynosić 1 metr.

4. DEZYNFEKCJA RĄK

Przed wejściem do lokalu należy zapewnić gościom środki do dezynfekcji rąk. Środki powinny być również zapewnione na sali, a także przy stanowiskach składania zamówień i/lub kasowych.

5. TOALETY

Z użycia nadal powinny być wyłączone suszarki nadmuchowe. W zamian należy zapewnić ręcznik papierowy.

6. KOLEJKA

Osobom stojącym w kolejce należy wyznaczyć strefy np. za pomocą taśmy, które zapewnią zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

7. HIGIENA

Nadal obowiązuje reżim dotyczący zabiegów dezynfekcji tj.

  • po zakończeniu obsługi gości, stolik należy poddać dezynfekcji,
  • zdezynfekowane stoliki należy oznaczyć napisem „zdezynfekowano”, 
  • powierzchnie wspólne, z którymi ma styczność klient, należy dezynfekować co 15 minut z wyłączeniem podłogi,
  • należy na bieżąco wietrzyć salę, 
  • wyłączone z użytku powinny nadal pozostać przestrzenie samoobsługowe, a także dodatki np. wazoniki, serwetki, cukier itp., 
  • wszystkie powierzchnie dotykowe tj. ekrany dotykowe do składania zamówień, klawiatura terminala należy dezynfekować kilka razy dziennie,
  • podczas korzystania z powierzchni dotykowych należy zapewnić rękawiczki jednorazowe i/lub płyn do dezynfekcji rąk,
  • tacki, na których przynoszone są posiłki należy dezynfekować po każdym użyciu.

8. ZAMÓWIENIA NA WYNOS

Należy nadal utrzymać i promować bezkontaktowy odbiór zamówień oraz dostawę.

9. PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE

W lokalach gastronomicznych powinny zostać wdrożone procedury określające postępowanie w przypadku podejrzenia objawów zakażenia u pracownika i gościa/klienta lokalu.