Ceny odstępnego za lokale gastronomiczne maleją? To dobry moment na przejęcie już działającego lokalu gastronomicznego – szczególnie dla tych, którzy nie mają pomysłu na własną restaurację. Na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę w trakcie takiej transakcji?

Przejmowanie spółki – sprawdź te dane

Jeżeli mamy zamiar przejąć spółkę, należy sprawdzić jej umowę w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kluczowe są informacje dotyczące ilości wspólników, podziału akcji, sposobu reprezentacji oraz kapitału zakładowego. W sprawozdaniu finansowym dowiemy się natomiast, jaką politykę przyjmowała firma w danym okresie i czy zaciągała kredyty u osób trzecich.

Należy również poprosić o aktualne zaświadczenie z ZUS-u oraz z odpowiedniego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami.

Sytuacja finansowa restauracji oraz zaciągnięte zobowiązania

Ważnych informacji dostarczą nam również Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans spółki. W tym pierwszym szybko znajdziemy informację na temat wysokości sprzedaży za dany okres oraz wypracowanego zysku (poniesionej straty). Im więcej okresów wstecz, tym lepiej dla nas. Każdą znaczącą zmianę sprzedaży czy też wysokości kosztów obecny właściciel powinien od razu wyjaśnić. Bilans z kolei opisuje spółkę oraz jej aktywa i pasywa. To tu znajduje się informacja na temat wysokości zaciągniętych (ale i udzielonych) pożyczek i kredytów, wartości środków trwałych, majątku firmy czy też zgromadzonych zapasów. Te dokumenty z pewnością warto czytać wraz z analitykiem finansowym lub księgowym.

Należy również przeczytać wszystkie umowy kredytowe, jeżeli takie zostały zaciągnięte. Warto też od razu ustalić ze sprzedającym, czy przejęcie będzie zawierać to zadłużenie, czy też zostanie ono spłacone przed transakcją. 

W kwestii sprzedaży i obrotu niezastąpione będą wydruki raportów miesięcznych z systemu POS. Im bardziej szczegółowe i podzielone na różne kategorie, tym lepiej. Warto poprosić również o wszystkie inne raporty sprzedażowe, które wykonywane były na własne potrzeby (zawierające np. sprzedaż fakturowaną, nieuwzględnioną w systemie POS).

Umowy, kontrahenci, pracownicy

Prowadzenie restauracji wymaga zawarcia szeregu umów z różnymi kontrahentami, z którymi trzeba się zapoznać. Tu ważny jest czas trwania umowy, warunki jej zerwania, wysokości ewentualnych opłat czy też określone obowiązki i targety sprzedażowe w przypadku kontraktów marketingowych i handlowych. 

To samo dotyczy umów zawartych z pracownikami. Należy sprawdzić na jaki czas zostały zawarte, z jakim wynagrodzeniem, systemem premiowym oraz z jakim zakresem obowiązków dla zatrudnionego.

Technika kulinarna: karmelizowanie

Dodaj swojej kuchni wspaniałego smaku i aromatu – poznaj technikę karmelizowania!

Techniki kulinarne: karmelizacja

Zezwolenia i koncesje dla lokalu

Istotne, aby upewnić się, że restauracja posiada aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności wydane przez regionalny sanepid, oraz zezwolenie na sprzedaż alkoholu i opłaconą koncesję z tego tytułu. 

Konieczna jest również informacja, do kiedy ważna jest koncesja.

Wyposażenie lokalu i kuchni, prowadzenie dokumentacji HACCP

Warto sprawdzić również jak wyposażony jest lokal, który chcemy przejąć. Czy spełnia normy narzucone przez Sanepid i prawo oraz, czy właściciel jest w stanie przekazać dotychczasową dokumentację, m.in. HACCP. Warto również sprawdzić, czy pracownicy znają przepisy i stosują się do nich, zanim zaczniemy działalność. 

Więcej o dokumentacji HACCP >>

Oświadczenie dotyczące bieżących zobowiązań

Niezależnie od tego, jakie dokumenty zostały nam pokazane i co sprawdziliśmy, należy spisać odpowiednie oświadczenie ze sprzedającym, że żadna informacja dotycząca działalności nie została zatajona oraz że wszystkie płatności dotyczące okresu, w którym sprzedający zarządzał firmą, zostaną przez niego uregulowane. Prawnik pomoże ustalić stosowną treść takiego dokumentu.

Gdzie jeszcze szukać informacji?

Cennym źródłem mogą być również social media lokalu i wystawiane przez gości oceny. Te można znaleźć na profilach społecznościowych, w wyszukiwarce Google oraz w portalach gastronomicznych.

Poza opiniami w internecie warto również podpytać najbliższe otoczenie restauracji i potencjalnych jej klientów o opinie (jeżeli tylko jest taka możliwość).

Sami również powinniśmy wyrobić sobie opinię na temat danego miejsca, na przykład udając się z wizytą do niego jako tajemniczy klient. Warto wcześniej przygotować sobie arkusz z pytaniami i z zagadnieniami, na które chcemy szczególnie zwrócić uwagę w trakcie wizyty (podobne arkusze można znaleźć w internecie).

Gdy posiadamy już wszystkie niezbędne informacje, należy dokonać własnej kalkulacji co do tego, jaką sprzedaż – a zarazem na jaki zysk – możemy liczyć w miejscu, które potencjalnie chcemy przejąć. Pomoże w tym z pewnością kontroler finansowy.