Czym jest ocena ryzyka? Na czym polega? Kto jej wymaga? Zastanawiasz się czy jest Ci potrzebna ocena ryzyka zawodowego w gastronomii? Przeczytaj koniecznie!

Co to jest ocena ryzyka zawodowego?

Jak podaje Polska Norma PN-N-18002, ocena ryzyka zawodowego to ocena wystąpienia niekorzystnych czynników związanych z wykonywaną pracą, które mogą wpływać na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników na danym stanowisku pracy. Głównym celem oceny ryzyka zawodowego jest określenie zagrożeń na danym stanowisku / w miejscu pracy i opracowanie odpowiednich środków, które będą chronić przed nimi pracownika. Ryzyko można oszacować na poziomie akceptowalnym, dopuszczalnym oraz niedopuszczalnym.

Ocena ryzyka zawodowego – kto sporządza i kogo wymaga?

Zgodnie z artykułem 226 Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany do:

  • przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego,
  • udokumentowania ryzyka,
  • podjęcia niezbędnych środków profilaktycznych,
  • poinformowania pracowników o istniejącym ryzyku na danym stanowisku pracy.

Z czego składa się ocena ryzyka zawodowego?

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego powinna zawierać:

  • opis ocenianego stanowiska pracy – w tym zidentyfikowanych niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników w miejscu / na stanowisku pracy wraz z opisem podjętych środków ochronnych,
  • wyniki przeprowadzonej oceny,
  • informację, kto przeprowadził ocenę ryzyka zawodowego, kiedy ostatni raz została zaktualizowana / zatwierdzona,
  • potwierdzenie, że pracownik zapoznał się z dokumentacją.

Ocena ryzyka zawodowego: ważne!

Podczas kontroli, urzędnik Państwowej Inspekcji Pracy kontroluje przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – w tym ma prawo żądać przedstawienia dokumentacji z oceny ryzyka zawodowego.

Każdy z Twoich pracowników powinien zostać zapoznany z oceną ryzyka zawodowego, niezależnie, czy jest zatrudniony na umowę o pracę, czy inny rodzaj umowy.

Jak oszacować ryzyko zawodowe?

Państwowa Inspekcja Pracy rekomenduje przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego w 5 krokach.

Krok 1: Zebranie niezbędnych informacji.

Krok 2: Identyfikacja zagrożeń.

Krok 3: Oszacowanie ryzyka zawodowego.

Krok 4: Określenie działań zapobiegawczych

Krok 5: Udokumentowanie wyników, przegląd i weryfikacja oceny ryzyka zawodowego.

Ocena ryzyka wg polskiej normy PN-N-18002

W zależności od poziomu ryzyka, należy podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze tj.

PRZYKŁAD OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY: KUCHARZ

Stanowisko pracy: KUCHARZ

Zagrożenie: kontakt z ostrymi przedmiotami.

Ciężkość następstw: MAŁA

Prawdopodobieństwo wystąpienia możliwych następstw: ŚREDNIE

Ryzyko zawodowe: ŚREDNIE tj. dopuszczalne, ale wymaga podjęcia odpowiednich działań, których celem jest zmniejszenie ryzyka zawodowego.

Chcesz pobrać bezpłatnie dokumentację opisu i oceny ryzyka zawodowego na stanowisku kucharz i kelner? Dołącz bezpłatnie do Akademii Greenology i korzystaj z profesjonalnych materiałów w codziennej pracy!

Chcesz rozwinąć swoje kompetencje w gastronomii?

Korzystaj z dedykowanych materiałów i narzędzi dla profesjonalistów HoReCa.

Zarejestruj się

Pobierz plik

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kucharz

Pobierz plik

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kelner