B!Pact: nasz pakt na rzecz ludzi i planety

Planeta, ludzie i żywność pochodzenia roślinnego to trzy najważniejsze wartości, które stały się punktem wyjścia do stworzenia zobowiązań Grupy Bonduelle. Te wartości wyznaczają również nasze priorytetowe kierunki rozwoju w ramach certyfikacji B Corp.

Międzynarodowa certyfikacja B Corp.

B Corp. to ogólnoświatowy system certyfikacji, w którym pozostajemy od 2018 roku. Jest to prestiżowy certyfikat przyznawany wyłącznie tym markom, które  – w ramach swoich stałych aktywności biznesowych – podejmują działania służące interesowi społecznemu i środowisku naturalnemu w sposób transparentny i mierzalny. Aby sprostać wymogom B Corp., Grupa Bonduelle stworzyła B!Pact.

Czym jest B!Pact?

B!Pact to lista zobowiązań Grupy Bonduelle wobec naszych najważniejszych wartości:

 • ludzi
 • planety
 • żywności pochodzenia roślinnego.

B!Pact dla ludzi

Ludzie to serce naszych projektów: zarówno nasi klienci, kontrahenci, jak i pracownicy oraz współpracownicy. Cele, jakie postawiliśmy sobie w ramach działań na rzecz ludzi, to między innymi:

 • 0 wypadków w miejscu pracy
 • wszystkie nasze fabryki zaangażowane są w działania na rzecz lokalnych społeczności.

Od początku naszej działalności stawiamy również na wieloletnią współpracę z lokalnymi rolnikami, których wspierają wiedzą i doświadczeniem agronomowie Bonduelle.

B!Pact dla planety

Jako Grupa Bonduelle od zawsze związani jesteśmy z ziemią, która jest naszym najcenniejszym zasobem. Szacunek do ziemi i troska o bioróżnorodność to nasz obowiązek i przywilej. Zobowiązania Bonduelle wobec planety i jej środowiska naturalnego chcemy wypełnić na kilka sposobów:

 • obniżenie o 20% emisji CO2 do 2035 roku w naszych fabrykach
 • zaangażowanie 80% współpracujących z nami rolników w alternatywne metody upraw
 • redukcja środków ochrony roślin do minimum dzięki innowacjom w uprawach
 • wszystkie opakowania do 2025 r. nadające się w całości do recyklingu lub upcyklingu.

B!Pact dla żywności pochodzenia roślinnego

Każdego dnia działamy na rzecz zwiększenia dostępności żywności pochodzenia roślinnego oraz promujemy smaczne i zdrowe nawyki żywieniowe na całym świecie. Wierzymy, że jedynym sposobem, aby sprostać wyzwaniom związanym z wyżywieniem stale rosnącej populacji ludzkiej, jest właśnie żywność pochodzenia roślinnego. W ramach naszych zobowiązań postawiliśmy na:

 • zaangażowanie 100% naszych marek w działania na rzecz pozytywnego wpływu na zdrowe nawyki
 • zachęcenie do lepszych wyborów żywieniowych poprzez działania Louis Bonduelle Foundation.