Czy wiesz, że branża gastronomiczna może skorzystać z funduszy Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy? Odkryj, jakie wsparcie czeka na restauracje i lokale gastronomiczne, oraz kto może skorzystać z tych środków!

Co to jest KPO?

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenie Odporności (KPO) to unijny program składający się z 54 inwestycji i 48 reform, mający na celu wspieranie odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19. Polska otrzymała znaczące środki, w tym 106,9 mld zł w postaci dotacji, aby wzmocnić konkurencyjność i podnieść poziom życia społeczeństwa.

Polska w ramach KPO otrzyma 158,5 mld zł, z czego 106,9 mld zł będzie dotacją z UE, a pozostała część  – pożyczką na preferencyjnych warunkach. KPO przede wszystkim koncentruje się na ochronie klimatu i transformacji cyfrowej, na co przeznaczone będzie łącznie aż 64% całej wartości funduszu.

Czy branża gastronomiczna może skorzystać z KPO?

Pomimo, że największa część funduszy z KPO przeznaczona będzie na ochronę klimatu i cyfryzację, to część środków zagospodarowana będzie w ramach komponentu o nazwie: “Odporność i konkurencyjność gospodarki”. Przykładowymi działaniami w ramach tego komponentu są:

  • Tworzenie nowych miejsc pracy
  • Podnoszenie innowacyjności
  • Zwiększanie wynagrodzeń
  • Pomoc rodzicom na rynku pracy poprzez budowę żłobków, przedszkoli i klubów dziecięcych
  • Likwidacja barier prawnych
  • Podnoszenie innowacyjności technologicznej

Na powyższe cele planuje się przeznaczyć aż 20% środków pochodzących z KPO. Jednym z odbiorców funduszy są przedsiębiorcy chcący na przykład zdywersyfikować profil działalności, odbudować i rozbudować potencjał firmy poprzez inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy. W założenia te wpisuje się wyraźnie branża gastronomiczna, która nadal próbuje się podnieść po trudnym okresie pandemii.

Pobierz kalkulator food cost dla restauracji

​​

Pobierz plik

Kalkulator food cost dla restauracji (plik xls do uzupełnienia)

Kiedy nabór wniosków do KPO? Jakie wsparcie z KPO dla HoReCa?

Zgodnie z przewidywaniami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, nabór wniosków rozpoczął się już w styczniu 2024 roku. Listę aktualnych i planowanych naborów można sprawdzić na stronie rządowej gov.pl.

Restauracje i lokale gastronomiczne mogą otrzymać dofinansowanie nawet do 90% w ramach pomocy de minimis, co może sięgać nawet 540 000 zł. Wsparcie skierowane jest zwłaszcza do przedsiębiorstw z sektora MŚP, które w 2020 lub 2021 roku odnotowały spadek obrotów w związku z pandemią COVID-19, porównując do poprzedzającego roku.

Według założeń PARP, wnioski o fundusze z KPO są oceniane na bieżąco, maksymalnie do 14 dni od złożenia dokumentów. Inwestycja, o którą wnioskować będzie podmiot, musi zakończyć się do 31 stycznia 2026 roku. Inwestycja może uwzględniać koszty związane z: robotami budowlanymi, zakupem maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, zakupu wartości niematerialnych i prawnych, działań związanych z zieloną transformacją lub z wykorzystaniem technologii cyfrowej. Wydatki mogą dotyczyć również pracowników i podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych lub przebranżowienia.