Czy wzrost płacy minimalnej będzie mieć wpływ na kondycję gastronomii? Co powinien zrobić restaurator, aby utrzymać płynność swojego biznesu, pomimo rosnących kosztów zatrudnienia?

Jaka jest płaca minimalna w 2024 roku?

Wraz z nowym rokiem, zmieniło się w Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę. Od 1 stycznia 2024 r. to już 4242 zł brutto miesięcznie. Rośnie również stawka godzinowa dla umów cywilno-prawnych do poziomu 27,70 zł. W odniesieniu do roku 2023, jest to wzrost aż o 642 zł, czyli ponad 17% w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w poprzednim roku. 

To jednak nie koniec podwyżek. W lipcu 2024 r. planowany jest kolejny wzrost płacy minimalnej do poziomu 4300 zł oraz w przypadku stawki godzinowej do wysokości 28,10 zł. Wynagrodzenie netto dla pracownika to zatem 3222 zł od 1 stycznia oraz 3262 zł od lipca 2024.

Jako podstawę do decyzji o dwukrotnej podwyżce płacy minimalnej w 2024 roku, rząd podaje wskaźnik inflacji, który na ten rok według prognoz nadal utrzymywał będzie się na poziomie ponad 5%. W takim przypadku ustawa o minimalnym wynagrodzeniu zakłada wzrost płacy oraz stawki godzinowej. Nieoficjalnie rząd liczy również na dodatkowe wpływy do budżetu z tytułu większego podatku dochodowego oraz składek zdrowotnych uzależnionych od wysokości wynagrodzenia.

Wzrost płacy minimalnej w 2024 r. korzystny dla pracownika

Wzrost płacy minimalnej ucieszy z pewnością część pracowników, którzy do tej pory zarabiali poniżej poziomu 4300 zł. Należy również pamiętać, że wzrost wynagrodzeń w firmie pośród najniżej opłacanej załogi, często doprowadza do podwyżek i tych lepiej opłacanych w myśl zasady, że podwyżka należy się wszystkim. 

Z faktu tego mniej zadowoleni są pracodawcy, dla których ustawowe podniesienie wynagrodzeń równoważne jest ze wzrostem kosztu pracy. Szczególnie dotyczy to małych i średnich firm, dla których zmienia się znacząco obciążenie finansowe. 

Martwi Cię wzrost kosztów prowadzenia restauracji?

Pobierz kalkulator food cost dla Twojego lokalu!

​​

Pobierz plik

Kalkulator food cost dla restauracji (plik xls do uzupełnienia)

Od 1 stycznia 2024 roku koszt utrzymania pracownika na etacie na minimalnym wynagrodzeniu przekroczył 5000 zł, co przy dużej liczbie zatrudnionych lawinowo podnosi wydatki w firmie. Tak częsty wzrost płacy minimalnej powoduje również spłaszczanie struktury wynagrodzeń w niektórych sektorach gospodarki. Należy pamiętać, że rośnie nie tylko wynagrodzenie osób, które do tej pory zarabiały minimalną krajową, ale również tych których wynagrodzenie mieściło się w przedziale 3601 zł a 4300 zł.

Jak wzrost płacy minimalnej odczuje w 2024 r. to branża gastronomiczna?

Większość restauracji działających na polskim rynku gastronomicznym, to firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor ten szczególnie odczuje ustawowy wzrost płacy minimalnej. Do stale rosnących cen produktów spożywczych i rachunków za media, dołącza wzrost kosztu wynagrodzeń. Jest to kolejne wyzwanie stawiane branży, która nadal boryka się z problemami wynikającymi z okresu pandemii, ale i wybuchu wojny za wschodnią granicą. Restaurator ma kilka sposobów na pokrycie omawianej podwyżki, tak aby nie zaburzyć płynności finansowej. Może on:

  • Zrezygnować z części inwestycji i przeznaczyć pewną pulę pieniędzy czy też oszczędności właśnie na rosnące wynagrodzenie pracowników;
  • Zredukować inne koszty i poszukać oszczędności w innych sektorach działalności takich jak zaopatrzenie, dostawcy usług, kredyty i leasingi;
  • Przerzucić wzrost wydatków na swoich klientów poprzez podniesienie cen oferowanych dań i tym sposobem pokrycie rosnących kosztów zwiększonymi przychodami;
  • Poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań pozwalających na optymalizację kosztów, takich jak automatyzacja, sprzedaż na wynos, dark kitchen czy też dual branding.

Najlepszym rozwiązaniem długofalowym będzie zwiększenie nakładów na marketing i promocję (np. z funduszu inwestycyjnego), co powinno przyczynić się do pozyskania nowych klientów a tym samym wzrostu obrotów. Nadwyżka w sprzedaży pozwoli na nowe, wyższe stawki wśród pracowników.

Wzrost płacy minimalnej zachęci również część pracodawców to pozostania w szarej strefie i zatrudniania pracowników bez umów lub wypłacania części wynagrodzenia poza kontraktem. Dla niektórych restauratorów może to niestety oznaczać koniec działalności i zamknięcie restauracji.