Obecna sytuacja zmusza restauratorów do szukania nowych kanałów sprzedaży. Sama oferta na wynos, czy oferta cateringowa mogą w niektórych przypadkach nie być wystarczające do przetrwania biznesu. Jednym z rozwiązań jest rozpoczęcie współpracy ze sklepami detalicznymi. Jak przygotować się do takiej współpracy? Co zrobić by nasza garmażerka w sklepach spotkała się z zainteresowaniem? Przeczytaj nasze podpowiedzi.

GARMAŻERKA W SKLEPACH A DECYZJA SANEPIDU

Pierwszą rzeczą, jakiej będzie wymagał od nas sklep detaliczny, to decyzja Inspekcji Sanitarnej. Warto sprawdzić, jaki zakres działalności mamy wpisany w decyzji. Jeśli planujemy przygotowywać i sprzedawać do sklepów np. pierogi, a w decyzji mamy wpisaną wyłącznie produkcję i sprzedaż pizzy – należy złożyć w Inspekcji Sanitarnej wniosek o rozszerzenie działalności. Oprócz wniosku urzędnicy wymagają przedłożenia dokumentacji HACCP. Powinna być ona zaktualizowana o nowy proces produkcji. W przypadku, gdy transport wyrobów będzie po naszej stronie, Klient może wymagać także przedłożenia decyzji zatwierdzającej środek transport.

BADANIA TRWAŁOŚCI PRODUKTÓW GARMAŻERYJNYCH

W celu potwierdzenia terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości należy wykonać badania przechowalnicze wprowadzanych do sprzedaży wyrobów garmażeryjnych. Sklep może wymagać od nas przedłożenia wyników badań, które potwierdzą zadeklarowaną przez nas trwałość produktów. 

Uwaga! Wyroby piekarnicze i cukiernicze, które ze względu na swoją specyfikę zwykle spożywa się w ciągu 24 godzin od wytworzenia – nie wymagają oznaczenia daty minimalnej trwałości.

GARMAŻERKA W SKLEPACH – OPAKOWANIA

Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór opakowań. Po pierwsze muszą one spełniać wymagania Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.

Jeśli rozważasz sprzedaż wyrobów luzem (gdzie produkty dostarczane będą do klienta w zbiorczych pojemnikach typu GN), zwróć uwagę, czy do pojemników dołączona została informacja „do kontaktu z żywnością”, a także informacja na temat ich użytkowania lub symbol (kieliszka i widelca).

Pamiętaj, aby wymagać deklaracji zgodności od dostawców opakowań.

ETYKIETA / INFORMACJA DLA KONSUMENTA NA WYROBACH GARMAŻERYJNYCH

Niezależnie, czy będziemy sprzedawać do sklepu produkty „luzem”, czy w opakowaniach jednostkowych, jako producenci jesteśmy zobowiązani udzielić obowiązkowych informacji na temat produktów. Wymagania dotyczące oznakowania produktów zawarte są Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Informacje na temat żywności nieopakowanej, czyli sprzedawanej luzem/na wagę mogą być dostępne w formie katalogu produktów. W przypadku produktów opakowanych wszystkie wymagane informacje należy umieścić na etykiecie produktu.

Sprawdź jak należy opisywać żywność na etykietach>>

KWESTIONARIUSZ DOSTAWCY / AUDYT

Większe sieci sklepów przed rozpoczęciem właściwej współpracy, proszą o wypełnienie tzw. kwestionariusza dostawcy. Poniżej kilka przykładowych pytań z kwestionariusza:

– Czy produkt jest wytwarzany zgodnie z system HACCP?

– Czy produkt spełnia wymagania dotyczące identyfikowalności?

– Od kiedy firma ma wdrożony program ochrony przed szkodnikami?

– Jak prowadzony jest system kontroli ciał obcych?

Na podstawie tego dokumentu oraz pozostałych informacji sklepy decydują o rozpoczęciu współpracy z nowym dostawcą. Nie zawsze sam produkt i jego jakość się obronią. Konieczne jest też spełnianie podstawowych kryteriów i formalności wymaganych przez sieć.

W przypadku takiej współpracy restauracja może zostać również poddana audytowi. Sprawdzane są wówczas m.in. warunki higieniczne i produkcyjne, a także inne wewnętrzne wymagania sieci.