Uprzejmie informujemy, że Bonduelle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 303 przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO oraz z przepisów krajowych w zakresie ochrony danych osobowych.

INFORMACJE

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Bonduelle Polska S.A.

2. Jednocześnie informujemy, że wszystkie dotychczas udzielone przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Mogą je Państwo wycofać w dowolnym momencie.

Dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu przesyłania informacji handlowych o naszej działalności (a w szczególności marketingu usług i produktów Bonduelle Polska S.A.) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie kontaktu telefonicznego.

b) w celach statystycznych i analitycznych realizowanych przez Bonduelle Polska S.A.,

c) w celu zapewnienia rozliczalności z obowiązków wynikających z RODO;

d) na podstawie dotychczas udzielonych wcześniej zgód.

4. Bonduelle Polska S.A. przechowuje Państwa dane osobowe przez konieczny okres obowiązków przepisów rachunkowych i upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

9. Bonduelle Polska S.A. umożliwia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10. Bonduelle Polska S.A. informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

11. Bonduelle Polska S.A. nie dokonuje profilowania danych osobowych na podstawie kryteriów związanych z właściwościami osób fizycznych.

12. Bonduelle Polska S.A. zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby w niezbędnym zakresie. W stosunku do plików komputerowych Bonduelle Polska S.A. stosuje metody logowania się i haseł dostępu. Dokumenty w postaci papierowej przechowywane znajdują się w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.