Czasem zamknięcie jednego lokalu może być konieczne dla poprawienia wyniku finansowego całej firmy. Zastanawiasz się nad likwidacją restauracji? Podpowiadamy, jakie formalności wziąć pod uwagę przy zamknięciu lokalu gastronomicznego.

Decyzja o likwidacji restauracji to czasem to najlepsza decyzja

Nie każdy lokal gastronomiczny potrafi utrzymać wysoki poziom rentowności w dłuższym okresie. Co więcej, nie każde miejsce jest w stanie przetrwać na rynku kilkanaście lat. Czasami, jak w przypadku sieci restauracji, taka decyzja może pozytywnie wpłynąć na wynik finansowy całej firmy i przyczynić się do rozwoju całego biznesu. Niezależnie od powodu zamknięcia, warto przygotować się i dowiedzieć, jak od strony formalnej powinno wyglądać zamknięcie przedsiębiorstwa w branży gastronomicznej. 

Każda restauracja stanowić będzie odrębny przypadek, który należy rozpatrywać indywidualnie. Warto jednak zacząć od podstawowych kwestii. 

Po pierwsze: stwórz listę umów

Pierwszą rzeczą będzie sporządzenie listy umów, jakie zawarło się w trakcie prowadzenia działalności. Będą to umowy na świadczenie usług, umowy z dostawcami, umowy kredytowe i leasingowe, kontrakty marketingowe, umowy z pracownikami i inne. 

Po drugie: jaki rodzaj działalności chcesz zlikwidować?

Forma prowadzonej działalności znacząco wpływa to na sam proces likwidacji.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – likwidacja spółki z o.o. jest zadaniem czasochłonnym i bardzo sformalizowanym. Wymaga bowiem sporządzenia szeregu dokumentów, takich jak:

  • uchwała wspólników o likwidacji sporządzona w formie aktu notarialnego,
  • ogłoszenie upadłości spółki,
  • zgłoszenie otwarcia likwidacji do odpowiedniego sądu rejestrowego,
  • powołanie likwidatorów,
  • bilans likwidacyjny,
  • sprawozdanie likwidacyjne oraz inne. 

Proces ten może trwać długo i wymaga dopełnienia wielu formalności i wymogów prawnych. Dlatego też zaleca się dokonywanie likwidacji pod nadzorem doświadczonego księgowego, który pomoże w prawidłowym przebiegu całego procesu.

Warto przy tym rozważyć dwie alternatywne operacje w przypadku spółki z o.o., które nie będą tak uciążliwe, jak likwidacja firmy. Pierwsza z nich to zawieszenie działalności na okres maksymalnie do 24 miesięcy. Może się okazać, że spółka w przyszłości będzie jeszcze przydatna. Wystarczy w odpowiednim czasie odmrozić działalność, bez konieczności zakładania nowego podmiotu. W okresie zawieszenia nie ma obowiązku opłacania podatku dochodowego, VAT oraz składek zdrowotnych i społecznych. 

Drugą alternatywą jest sprzedaż spółki w formie aktu notarialnego, gdzie przedmiotem sprzedaży są udziały w firmie. Ta operacja może również zająć dużo czasu ze względu na wycenę spółki, jej majątku, poszukiwanie kupującego i negocjacje, jednak w przypadku nieobciążonych spółek, bez zobowiązań, które można jeszcze wykorzystać, właściciel może nawet zarobić na zamykaniu biznesu. Korzyścią dla kupującego w tym wypadku jest przejęcie funkcjonującego lokalu oraz zaoszczędzenie na czasie – brak potrzeby rejestracji nowej spółki.

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – w tym przypadku formalności ograniczone są do minimum  – wystarczy jedynie wypełnić stosowny formularz i przesłać go do CEIDG (elektronicznie, listownie lub osobiście). Informacja o zamknięciu działalności jest automatycznie przesyłana do dalszych urzędów: urzędu skarbowego i ZUS-u.

SPÓŁKI CYWILNE – tu sytuacja jest podobna do zamykania działalności gospodarczej. Wystarczy wypełnienie stosownego formularza. Dodatkowo wspólnicy muszą pamiętać o likwidacji numerów identyfikacyjnych spółki. W tym celu trzeba złożyć odpowiednie wnioski do urzędu skarbowego.

Po trzecie: rozwiąż umowy z kontrahentami

Rozwiązanie wszelkich umów zawartych wcześniej z kontrahentami opierać będzie się na zapisach w nich zawartych. Okres wypowiedzenia, uregulowanie płatności, zwrot sprzętu itp. określone były w trakcie zawierania umowy i do tych zapisów należy się stosować. Innym rodzajem umów są kontrakty marketingowe obwarowane targetami sprzedażowymi lub wekslami. W tym wypadku, jeżeli postanowienia umowy nie są spełnione, druga strona może wystąpić o uregulowanie kary umownej. Warto podjąć rozmowy i ustalić na nowo warunki zakończenia umowy przed wygaśnięciem. Zazwyczaj sprawy tego typu rozwiązuje się polubownie. W przypadku umów kredytowych i leasingowych takiej swobody w negocjacjach zazwyczaj już nie ma. Można oczywiście wnioskować o wydłużenie okresu spłaty i zmniejszenie wysokości raty, jednak całe zadłużenie i tak trzeba będzie spłacić.

Po czwarte: co z majątkiem spółki?

Ostatnia kwestia to majątek, jaki pozostaje w spółce i jego zbycie. W przypadku spółki z o.o. czy też akcyjnej majątek trwały w procesie likwidacji może posłużyć jako źródło pokrycia zobowiązań spółki. W pozostałych przypadkach sprzęt kuchenny (o ile jest własnością firmy i nie jest obciążony kredytem lub leasingiem) warto sprzedać na różnych forach internetowych, grupach gastronomicznych i portalach ogłoszeniowych, dzięki czemu można odzyskać część zainwestowanych pieniędzy. 

Na koniec jeszcze pamiętaj o swoich klientach – warto poinformować o zmianach na profilach restauracji w mediach społecznościowych i wywiesić informację na drzwiach zamkniętego lokalu.

Przeczytaj też o reklamacjach w gastronomii >>