Zastanawiasz się skąd wziąć wzory dokumentacji HACCP? Nic prostszego – pobieraj je z naszej strony.

Do czego służy karta kontroli?

Karta kontroli temperatur służy do monitorowania temperatury wewnątrz urządzeń. Jest to ważne narzędzie w zarządzaniu żywnością. Zapewnia, że produkty przechowywane są w odpowiednich warunkach i są bezpieczne do spożycia.

Kartę kontroli temperatury umieszcza się zwykle w widocznym miejscu, w pobliżu urządzenia. Na karcie znajdują się pola, w które należy wpisać datę, godzinę i temperaturę wewnątrz urządzenia. Konieczne jest również podpisanie się.

Pracownicy odpowiedzialni za obsługę urządzeń chłodniczych i mroźniczych powinni regularnie sprawdzać temperaturę wewnątrz urządzenia i wpisywać wyniki na kartę kontroli temperatury. Na karcie pracownicy powinni również wpisać wszelkie uwagi lub problemy związane z urządzeniem, które mogą mieć wpływ na przechowywanie żywności.

Obowiązek regularnego sprawdzania temperatury i wpisywania wyników na kartę kontroli temperatury wynika z wielu przepisów i norm sanitarnych. Utrzymywanie odpowiedniej temperatury wewnątrz urządzenia jest kluczowe dla zapobiegania rozwojowi bakterii i zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych produktów spożywczych.

Przeczytaj jak wypełniać dokumentację HACCP.>>

Wymagania HACCP

Karta kontroli to ważne narzędzie w ramach dokumentacji systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). System ten stosuje się powszechnie w branży spożywczej w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. 

W planie HACCP, dla każdego CCP, określane są granice tolerancji dla parametrów, takich jak temperatura czy czas, oraz sposoby monitorowania tych parametrów. Na karcie kontroli, wpisywane są wyniki monitorowania oraz wszelkie uwagi lub problemy, które mogą mieć wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności.

POBIERZ KARTĘ KONTROLI TEMPERATURY

POBIERZ KARTĘ KONTROLI TEMPERATUR W URZĄDZENIACH MROŹNICZYCH I CHŁODNICZYCH.

Pobierz plik

Karta kontroli temperatury urzadzeń chłodniczych i mroźniczych