Na etapie wyboru placówki wychowania przedszkolnego rodzice zwracają szczególną uwagę, kto będzie przygotowywał posiłki dla ich dzieci w przedszkolu. Chcą wiedzieć, czy będzie to firma cateringowa, czy może przedszkole posiada własną kuchnię. Są to ważne kwestie dla rodziców i stąd kluczowe pytania:

 • czy dyrektor placówki przedszkolnej musi zapewnić wyżywienie? 
 • czy rodzice mogą przynosić własne posiłki dla dzieci przedszkolnych? 
 • co na to Sanepid? 

Jeśli szukasz odpowiedzi na jedno z tych pytań, koniecznie przeczytaj nasz artykuł o wyżywieniu w przedszkolu, a dowiesz się, co musi zapewnić placówka.

Posiłki w przedszkolu a regulacje prawne

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, w artykule 108 mówi, że:

„Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:

 1. pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki;
 2. placu zabaw;
 3. pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni;
 4. posiłków.

Oznacza to, że niezależnie, czy przedszkolak uczęszcza do publicznej, czy prywatnej placówki – każdemu dziecku placówka powinna zapewnić wyżywienie. Za finansowanie posiłków odpowiedzialni są rodzice, co reguluje artykuł 106 tej ustawy.

Kontrola nad żywieniem w placówkach przedszkolnych

Żywienie zbiorowe w placówkach przedszkolnych i szkolnych regulowane jest przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty muszą spełniać odpowiednie wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej. 

Kontrolę nad spełnianiem wymagań żywienia zbiorowego w placówkach przedszkolnych i szkolnych sprawują Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne właściwe dla danego terenu. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wymagań prawnych dotyczących posiłków przedszkolnych i szkolnych, przeczytaj koniecznie nasz artykuł »

Rezygnacja z posiłków w przedszkolu – przepisy

Obecne przepisy nie wykluczają możliwości przynoszenia i spożywania przez dzieci posiłków przygotowanych przez rodziców. Dyrektor placówki w ramach artykułu 68 ust. 1 pkt 3 i 6 oraz art. 108 pkt 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawa oświatowego ma obowiązek zapewnić odpowiednią opiekę w trakcie pobytu dzieci w placówce – w tym zapewnić bezpieczeństwo podawanych posiłków. 

W przypadku, gdy dyrektor określi szczegółowe warunki dotyczące przynoszonych posiłków, nie ma przeszkód, aby rodzice zrezygnowali z ogólnych posiłków zapewnionych przez placówkę.

Sanepid a żywienie w przedszkolu

Podczas rutynowej kontroli Sanepid będzie wymagał przedstawienia od placówki bieżących jadłospisów. Jeśli dasz możliwość rodzicom, aby przygotowali śniadania we własnym zakresie, które następnie dzieci przynoszą do placówki – pamiętaj dodatkowo o kilku rzeczach.

 1. Porozmawiaj z rodzicami o ich decyzji dotyczącej samodzielnego przygotowania posiłków. Dowiedz się, jaki jest powód ich decyzji.
 2. W statucie placówki umieść zapis dotyczący możliwości przynoszenia przez dzieci posiłków, które przygotowali im rodzice.
 3. Określ szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać posiłki przynoszone przez dzieci. Pamiętaj, aby uwzględnić takie sytuacje jak epidemia, w czasie której przykładowo posiłki powinny być dostarczane w opakowaniach jednorazowych wraz ze sztućcami jednorazowymi.
 4. Przygotuj dokument „Oświadczenie dla rodziców”, w którym rodzice oświadczają, że biorą w pełni odpowiedzialność za przygotowane posiłki do placówki.
Pobierz plik

Oswiadczenie_rodzicow-w_sprawie_dostarczania_wlasnych_posilkow_Greenology