Goście restauracji coraz częściej przywiązują dużą wagę do kwestii związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem, etyką, a także uwzględniają tradycyjne czynniki takie jak cena, smak i wygoda. W związku z tym wielu właścicieli restauracji szuka potwierdzenia przestrzegania wysokich standardów bezpieczeństwa żywności przez niezależne organizacje. Czym jest ISO? Dlaczego warto je wdrożyć do restauracji? Jakie są korzyści? Na te pytania znajdziesz odpowiedzi poniżej.

ISO – co to jest? Norma ISO 22000:2018

ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) to międzynarodowa instytucja, która opracowuje i ustala standardy jakości, bezpieczeństwa i efektywności dla różnych dziedzin działalności. Jednym z obszarów, w którym dostrzeżono potrzebę opracowania szczegółowych wymagań okazała się żywność. 

Norma ISO 22000:2018 określa wymagania dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Opiera się na zasadach systemu HACCP i łączy je z innymi elementami zarządzania jakością. 

Nadrzędnym celem tej normy jest zapewnienie, że producenci żywności skutecznie identyfikują, oceniają i kontrolują zagrożenia związane z bezpieczeństwem żywności w celu minimalizowania ryzyka związanego z zatruciem pokarmowym, zanieczyszczeniem krzyżowym i innymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Wdrożenie ISO 22000:2018 w gastronomii

Norma ISO 22000:2018 składa się z siedmiu rozdziałów, w których zawarte zostały wymagania tj.

  1. Kontekst Organizacji,
  2. Przywództwo,
  3. Planowanie,
  4. Wsparcie,
  5. Operacje,
  6. Ocena Efektów Działalności,
  7. Doskonalenie.

W lokalach gastronomicznych, ISO 22000 należy wdrażać razem z techniczną specyfikacją ISO/TS 22002-2:2013 Programy Wstępne Catering, która jest uzupełnieniem dla normy. Specyfikacja koncentruje się na szczegółowych wymaganiach dotyczących praktyk higienicznych w procesach produkcyjnych, które mają na celu zapobieganie zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem żywności, takim jak zanieczyszczenie mikrobiologiczne, chemiczne i fizyczne. 

Specyfikacja ta określa wymagania dotyczące czyszczenia i dezynfekcji, zarządzania odpadami, szkolenia personelu, kontroli dostawców oraz nadzoru nad środowiskiem produkcyjnym.

Podczas wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności warto skorzystać z usług firm zewnętrznych, które pomogą w opracowaniu i wdrożeniu normy.

Korzyści z wdrożenia ISO w restauracji

Wdrożenie normy ISO 22000 do restauracji pozwala na lepsze zarządzanie jakością produktów i usług. Dzięki skrupulatnym procedurom kontroli, możliwe jest monitorowanie i zapewnienie wysokiej jakości surowców, przygotowania potraw, obsługi klienta oraz ogólnego funkcjonowania restauracji.

Uzyskany certyfikat ISO świadczy o tym, że restauracja działa zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości i bezpieczeństwa. Umożliwia to przyciągnięcie nowych klientów i budowanie lojalności wśród stałych, którzy mają pewność, że otrzymają wysoką jakość obsługi i produktów.

Wdrożenie normy może pomóc w zwiększeniu efektywności operacyjnej restauracji. Standardy ISO 22000 wymagają wydajnego zarządzania zasobami, minimalizowania strat i optymalizacji procesów. Dzięki temu restauracja może osiągnąć większą produktywność, zmniejszyć koszty i zwiększyć zyski.

Wreszcie system zarządzania bezpieczeństwem żywności zawiera przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, higieny pracy i ochrony środowiska, co pomaga restauracji działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i uniknąć potencjalnych konsekwencji prawnych.

Warto wiedzieć

Posiadanie certyfikatu ISO 22000 daje restauracji przewagę konkurencyjną na rynku. Wyróżnia ją jako miejsce, które priorytetowo traktuje bezpieczeństwo żywności i dba o jakość usług. Restauracje z certyfikatem ISO 22000 są bardziej wiarygodne i mogą przyciągać większą liczbę klientów.