Starasz się o pozwolenie na sprzedaż piwa lub mocniejszego alkoholu? Ciekawi Cię, jak długo trwa ten proces w 2023 r.? Kiedy wygasa? Kiedy urząd może cofnąć zezwolenie? A może potrzebujesz pozwolenia na sprzedaż alkoholu na imprezy lub na sprzedaż jednorazową? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Koncesja to nic innego jak zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Aktualnie cały proces można przeprowadzić podczas wizyty w urzędzie, elektronicznie lub listownie. 

Więcej informacji na temat procesu uzyskiwania koncesji na sprzedaż alkoholu znajdziesz w naszym artykule »

Chcesz sprawdzić, jakich dokumentów potrzebujesz do koncesji? 

Pobierz naszą checklistę

Pobierz plik

Checklista - koncesja na piwo i alkohol GREENOLOGY

Jak długo czeka się na uzyskanie koncesji?

Czas oczekiwania na uzyskanie koncesji na sprzedaż alkoholu trwa nie więcej niż miesiąc. W niektórych przypadkach termin oczekiwania na uzyskanie koncesji na sprzedaż alkoholu może zostać wydłużony do 2 miesięcy, o czym poinformuje urząd miasta lub gminy.

Kiedy wygasa zezwolenie na sprzedaż alkoholu?

Koncesja na alkohol wygasa w kilku przypadkach:

 1. Likwidacji punktu sprzedaży.
 2. Ustania ważności zezwolenia – każde zezwolenie na sprzedaż alkoholu ma określony termin ważności. Jeśli ten termin minie, zezwolenie przestaje obowiązywać, a konieczne jest ubieganie się o nowe zezwolenie w celu kontynuowania sprzedaży alkoholu.
 3. Zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży – w przypadku zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży np. przeniesienie się z prowadzenia sklepu na działalność restauracyjną – należy dokonać formalności i uzyskać odpowiednie zezwolenie na nowy rodzaj działalności.
 4. Zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.
 5. Niezłożenia oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niezapłacenie opłaty – zgodnie z przepisami, przedsiębiorca prowadzący punkt sprzedaży alkoholu jest zobowiązany złożyć oświadczenie dotyczące rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych do 31 stycznia oraz uiścić opłatę w określonych terminach i wysokościach.

Utrata koncesji – jak przywrócić zezwolenie na sprzedaż alkoholu?

Jeśli utraciłeś zezwolenie na sprzedaż alkoholu z powodu nieprzestrzegania terminów dotyczących złożenia oświadczenia i uiszczenia opłat, będziesz musiał odczekać co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o przywrócenie zezwolenia. Dopiero po upływie tego okresu będziesz mógł podjąć kolejne kroki w celu uzyskania nowego zezwolenia.

Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kiedy?

Urząd miasta lub gminy może cofnąć zezwolenie na sprzedaż alkoholu, jeśli złamiesz jedną z zasad tj.

 1. Nie będziesz sprzedawać alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.
 2. Nie będziesz sprzedawać ani podawać napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% w ośrodkach szkoleniowych lub w domach wypoczynkowych.
 3. Będziesz przestrzegać warunków sprzedaży napojów alkoholowych określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 4. W przypadku wystąpienia awantury ze strony klientów, będziesz bezzwłocznie wezwać policję lub straż miejską, a powtórzenie takich incydentów co najmniej dwukrotnie w ciągu 6 miesięcy może mieć poważne konsekwencje.
 5. Nie będziesz sprzedawać alkoholu pochodzącego z nielegalnych źródeł.
 6. Nie podasz fałszywych danych dotyczących rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w oświadczeniu (np. zaniżenie lub zawyżenie wartości sprzedanego alkoholu).
 7. Nie będziesz popełniać przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
 8. W przypadku nałożenia na Ciebie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem, będziesz musiał przestrzegać tego orzeczenia.

Alkohol na przyjęciach, jednorazowa sprzedaż alkoholu: zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Jeśli planujesz organizować przyjęcia lub zamierzasz sprzedawać alkohol na festynach i innych wydarzeniach, konieczne jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń. Istnieją dwie możliwości:

 1. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu w trakcie przyjęć – niezbędne zezwolenie, jeśli planujesz regularnie sprzedawać alkohol w ramach tych wydarzeń.
 2. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu – niezbędne zezwolenie, jeśli planujesz sprzedaż alkoholu na konkretnym festynie, pikniku lub innym jednorazowym wydarzeniu. Zezwolenie tymczasowe na sprzedaż alkoholu obowiązuje tylko przez określony czas i będzie ważne tylko w kontekście danego wydarzenia.