Woda jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo żywności. Na co dzień, używamy jej w restauracji do tworzenia dań i przygotowywania napojów, ale również do wykonywania różnych czynności związanych z utrzymaniem czystości oraz zachowaniem higieny rąk. Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzą na temat badań wody, koniecznie zapoznaj się z tym tekstem.

Badanie wody w lokalu gastronomicznym: przepisy 2023

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa wymagania dotyczące czystości i bezpieczeństwa wody pitnej. Rozporządzenie zawiera standardy i limity dla różnych parametrów fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych, które muszą być spełnione, aby woda była bezpieczna do picia. Dotyczy ono zarówno wody dostarczanej przez sieć wodociągową, jak i wody butelkowanej. Celem tego rozporządzenia jest ochrona zdrowia publicznego poprzez zapewnienie wysokiej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badanie wody – kiedy zrobić?

Badanie wody należy wykonać w przypadku:

  1. rutynowej oceny jakości wody, która będzie używana w celach konsumpcyjnych, takich jak przygotowywanie napojów, przygotowywanie posiłków lub mycie naczyń,
  2. podejrzenia zanieczyszczenia wody,
  3. dokonania zmian na sieci wodnej, takich jak awaria systemu rur czy prace na sieci wodno-kanalizacyjnej.

Jak zrobić badanie wody? Pobieranie próbki wody do badań

Badanie wody można wykonać w kilku krokach:

1. Wybierz podmiot, który wykona badanie wody.

2. Określ zakres badania wody oraz dokonaj pozostałych formalności.

3. Pobierz lub zleć pobranie próbki wody.

4. Dostarcz próbkę do badań*

5. Poczekaj na wynik badania wody.

* nie dotyczy w przypadku usługi przyjazdu próbobiorcy.

Gdzie można wykonać badania wody?

Badania wody możesz wykonać w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub akredytowanym laboratorium, które zostało zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną (GIS). Ostateczny wybór podmiotu, który przeprowadzi badania, zależy od Ciebie.

Jeśli zdecydujesz się na badania w Sanepidzie, skontaktuj się z najbliższą placówką i dowiedz się, jakie są wymagania i procedury. 

Możesz również skorzystać z akredytowanego laboratorium, które zostało zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Te laboratoria spełniają określone standardy jakości i są regularnie monitorowane przez GIS, zapewniają zatem dokładne i niezawodne wyniki badań wody. Istnieje wiele prywatnych laboratoriów oferujących takie usługi. Możesz znaleźć je poprzez wyszukiwarki internetowe lub skonsultować się z lokalnym oddziałem GIS w celu uzyskania rekomendacji.

Niezależnie od wyboru miejsca badań, ważne jest, aby upewnić się, że dany podmiot posiada odpowiednie certyfikaty i akredytacje oraz posiada doświadczenie w przeprowadzaniu badań wody.

Ile kosztuje badanie wody w Warszawie i innych miastach w 2023 r.?

W zależności od zakresu badań, aktualne ceny przedstawiają się następująco:

  1. badanie wody pełne (bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki, Clostridium perfringens, ogólna liczba drobnoustrojów, pH, przewodność, mętność, barwa, smak, zapach) – koszt ok. 400 – 550 zł brutto;
  2. badanie fizykochemiczne (pH, przewodność, mętność, twardość, indeks nadmanganianowy, jon amonowy, azotany, żelazo, mangan, barwa, zapach) – koszt ok. 350 – 500 zł brutto;
  3. badanie mikrobiologiczne (bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki, Clostridium perfringens, ogólna liczba drobnoustrojów) – koszt ok. 200 – 500 zł brutto.

Dokładne szczegóły dotyczące zakresów usług oferowanych w ramach ceny badań wody mogą się różnić w zależności od wybranego laboratorium. W przypadku niektórych podmiotów cena może obejmować usługę przyjazdu próbobiorcy, podczas gdy inni mogą naliczać dodatkową opłatę za ten serwis.

Usługa przyjazdu próbobiorcy oznacza, że przeszkolony pracownik placówki lub laboratorium przyjedzie pod wskazany adres, pobierze próbki wody i przetransportuje je zgodnie z odpowiednimi normami.

Podsumowując: przed podjęciem decyzji o badaniu wody skonsultuj się z wybranym podmiotem i jasno ustal, co jest zawarte w cenie badania.

Jak postępować w przypadku złych wyników badań wody?

Przeczytaj nasz artykuł »