6 czerwca 2023 r. rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej w Polsce tzw. system kaucyjny. Na czym polega system kaucyjny? Kiedy wejdzie w życie? Kogo dotyczy? Przedstawiamy najważniejsze informacje, o których należy wiedzieć prowadząc lokal gastronomiczny.

System kaucyjny – co to jest?

System kaucyjny jest mechanizmem, w którym klienci płacą dodatkową opłatę, zwaną kaucją, przy zakupie opakowań plastikowych, szklanych lub metalowych. Kaucja jest później zwracana konsumentom, gdy oddają te opakowania do wyznaczonych punktów odbioru. Celem tego systemu jest zachęcenie ludzi do oddawania opakowań do recyklingu i zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych, które trafiają na wysypiska śmieci lub zanieczyszczają środowisko.

Ustawa o systemie kaucyjnym – od kiedy?

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, system kaucyjny ma zostać wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2025 r.

Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ma na celu wdrożenie unijnej dyrektywy dotyczącej ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Wprowadzenie systemu kaucyjnego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w procesie zakupu, zwrotu i recyklingu opakowań. Będzie to wymagało współpracy między producentami, detalistami, a także konsumentami, aby zapewnić skuteczne działanie systemu.

Według projektu, butelki jednorazowe z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra będą objęte systemem kaucyjnym.

Wysokość kaucji zostanie ustalona w przepisach. Gdy klienci zwrócą te opakowania w sklepie, będą otrzymywali zwrot kaucji, bez konieczności okazywania paragonu.

Kogo dotyczy system kaucyjny?

Wprowadzenie systemu kaucyjnego początkowo będzie dotyczyć dużych sklepów o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych. Sklepy te będą zobowiązane do przyjmowania pustych opakowań od klientów.

Sklepy o mniejszej powierzchni będą miały możliwość dobrowolnego przystąpienia do systemu. Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie samego systemu kaucyjnego.

System kaucyjny w gastronomii

Idea systemu kaucyjnego w gastronomii polega na ograniczeniu ilości odpadów jednorazowych. Zamiast wyrzucania opakowań jednorazowych, klienci mają możliwość oddania opakowań po posiłkach i/lub napojach.

Wprowadzenie systemu kaucyjnego wymaga jednak od restauracji i punktów gastronomicznych odpowiedniej infrastruktury, która pozwoli na zbieranie, mycie/dezynfekcję i przechowywanie pustych opakowań. Dodatkowo pracownicy restauracji i punktów gastronomicznych muszą być odpowiednio przeszkoleni w tym zakresie.

Korzyści z systemu kaucyjnego w gastronomii

System kaucyjny w gastronomii może przynieść przedsiębiorcom wiele korzyści.

Oprócz aspektów ekologicznych, wprowadzenie tego systemu może pozytywnie wpłynąć na wizerunek marki, zaangażowanie klientów i przyciągnięcie osób, które priorytetowo traktują kwestie ekologiczne. Zwracanie pustych opakowań i otrzymywanie zwrotu kaucji staje się dla nich aktem współuczestnictwa w walce z problemem odpadów i plastiku.

Pozytywne postrzeganie restauracji / punktów gastronomicznych może przyciągać większą liczbę klientów, zarówno tych świadomych ekologicznie, jak i tych, którzy są zainteresowani wspieraniem takich wartości.